קורסים מקוונים

הסביבות המתוקשבות מאפשרות לגוון את דרכי ההוראה ולממש תיאוריות ופדגוגיות חינוכיות עדכניות. ברשימה הבאה תמצאו את סביבות ההוראה והלמידה הפעילות בימים אלו:

קורסים מקוונים במרכז רשת עמל

קורסים מקוונים בבתי ספר