..."איך ישראל צומחת מסביבנו
היא חזקה יותר מכל חסרונותינו
וגם הנגב עוד יהיה פורח
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח!"...

מתוך שיר השיירה, מילים: עלי מוהרשם:
כתובת דוא"ל:
שם בית הספר:
הכיתה שלך:


בסוף שנת 1953, התפטר דוד בן גוריון מראשות הממשלה, ויחד עם רעייתו פולה, בחר להתיישב בקיבוץ שדה-בוקר בנגב. בן-גוריון, הנחשב כאבי ההתיישבות בדרום, ראה בהפרחת המדבר משימה לאומית, ביטחונית וכלכלית ממעלה ראשונה ולא חדל להטיף להגשמתה מאז שנות השלושים, תוך שהוא משמש דוגמא אישית:

"לא קנאתי מעולם באיש או בקבוץ אנשים, לא ברכוש
ובתואר ובסגולות שיש לאנשים, אם גם יש סגולות לאנשים רבים
מחברי שאני מרכין ראשי בפניהם. אולם בביקורי אצלכם היה קשה
לי לדכא בלבי מעין רגש של קנאה: למה לא זכיתי להשתתף במעשה
מעין זה?"

מתוך מכתבו של בן גוריון לחברים בשדה בוקר, 28.5.1953 , מתוך אתר קיבוץ שדה בוקר

"לא הלכתי לשדה בוקר למען היות סמל ומופת לנוער הישראלי. באתי הנה מפני שאהבתי את המקום, אהבתי הבחורים שהעזו והעפילו להקים ישוב בלב המדבר, ואהבתי עבודת האדמה, ורציתי כל עוד יש לי כוח פיסי מספיק – לחזור לעבודת אדמה ולהשתתף בעצמי בהפרחת השממה, שאני רואה בה היעוד האנושי העליון. עשיתי הדבר למעני, מתוך תענוג ואהבה." מתוך מכתב ליורם פורת, 13.1.1954

קראו את סיפור הצטרפותו של בן גוריון לשדה בוקר, (מתוך אתר קיבוץ שדה בוקר) ונסו לענות על השאלה -

 מדוע לדעתכם נמשך בן גוריון למפעל החלוצי בנגב?
היעזרו בתולדות חייו המוקדמים (ויקיפדיה)
או בציוני הדרך באתר המכון למורשת בן גוריון
בשנת 1955, סיכם את משנתו בנאום "משמעות הנגב", מתוכו נביא בפניכם ציטוטים המתייחסים לשלושת האתגרים העיקריים, כפי שראה אותם בן גוריון בחזונו:

מבחן כושר היצירה, כושר המדע והמחקר היהודי
"בנגב ייבחן כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראל – ומבחן זה יהיה גורלי. בנגב יבחן כושר המדע והמחקר היהודי ועל אנשי המדע והמחקר שלנו שומה להתרכז בשדות מחקר חדשים שלעמי הצפון לה היה בהם צורך: המחקר להמתקת מי הים בתהליכים זולים, לניצול אנרגיה שמשית המרובה בארצנו וביחוד בנגב, לניצול כוח הרוחות לייצור כוח חשמלי, למניעת בזבוז מי הגשמים המועטים הזורמים לשווא לים התיכון ולים המלח, בניית אגמים לארכו ולרחבו של הנגב לאגירת מי גשמים יקרים, חקירת הצמחיה המצויה בנגב על אף הצחיחות.... על אנשי המדע בישראל שומה לחשוף סודות טבע המיוחדים לארצנו...."
מבחן הנוער
"בנגב ייבחן הנוער היהודי – כשרו החלוצי, עוז רוחו ויוזמתו היוצרת והכובשת. האם ייתפש להזדמנות הגדולה, היקרה והנדירה בתלולדות כל העם – לחדש מעשי ברשאית ולהתמכר למפעלי יצירה מחייבים עירוי הסגולות הנעלות והמופלאות ביותר הגנוזות בנפשו של כל אדם, סגולות הגבורה היוצרת המשתלטת על איתני הטבע, ומעצבת גורל עם ואר. ומרבה תפארת חיים המבהיקה לדורות?"
מבחן אחדות העם, לכידותו, כושר ביצועו, יכולתו להתגייס למשימה לאומית משותפת
"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינת – כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת, נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי!"
מתוך נאום "משמעות הנגב", דוד בן גוריון, ינואר 1955, המכון למורשת בן גוריון

 מה דעתכם על האתגרים המרכזיים שבחר בן גוריון? האם הם עדיין רלבנטיים לתקופתנו?
אילו בן גוריון היה צריך לפנות אליכם, לנוער של היום, מה הייתם מייעצים לו על מנת לגייס אתכם לעשייה?
הבה נבדוק את תמונת הנגב כיום מבחינת תעסוקה, מגורים, תחבורה, לימודים ומחקר, ומקומו בסדר העדיפויות הלאומי והקצאת המשאבים.

לצורך כך ריכזנו עבורכם על קצה המזלג את האתרים והמאמרים הבאים:


מגורים

  ספטמבר 2006 מוסף נדל"ן


הווי

  ערד בעין המצלמה


על הפניית תקציב לפיתוח הנגב

  תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב, משרד ראש הממשלה, נובמ' 2005

  משרד ראש הממשלה, תקצוב תכניות לפיתוח הנגב, ספט' 2006

  זעם בדרום: תקציב 2007 לפיתוח הנגב - אפס וואינט, 6.9.06

  "פרס ממשיך את מורשת הזקן" נרג'י מעריב 26.11.06

  תוכנית לפיתוח הנגב 2015, משרד ראש הממשלה


תעסוקה

  הזדמנויות עסקיות, מרכז העולם דרומה!

  הרשות לפיתוח הנגב

  מטרופולין באר שבע, נגב 2020


תעשייה מחקר ופיתוח

  חקלאות ומחקר בערבה התיכונה

  חקלאות בנגב בעת החדשה, שדה בוקר

  ענפי הייצור של קיבוץ משאבי שדה

  הקריה למחקר גרעיני, דימונה / וואלהפדיה

  מתקני התפלת מי ים באילת ובאשקלון / המשרד לאיכות הסביבה

  אנרגיה סולארית, צבי גיל

  ניצול אנרגיית שמש בישראל, המשרד לאיכות הסביבה

  תעשייה, נגב 2020


תיירות, פסטיבלים, נופש

  מועצה איזורית רמת נגב

  מסלולי טיול פריחת נרקיסים "וגם הנגב עוד יהיה פורח"!

  המצפה התת ימי באילת

  תיירות בים המלח


תחבורה

  המשיכו את קו הרכבת אשקלון באר שבע! / וואלה אוגוסט 2006

  נגב 2020, תחבורה


 וכעת, לאחר שעיינתם בקישורים והמאמרים מהעת האחרונה, אילו היה הכוח לפתח את הנגב נמצא בידיכם - במה הייתם בוחרים להתמקד ומדוע?
העשרה:

  דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, סרטון

  בן גוריון פוגש את איינשטיין, סרטון

  ראיון עם בן גוריון, סרטון

  בן גוריון מקים את גדר ההפרדה בעזה 1956, סרטון

  נגב 2020

  מסלול טיול של הקק"ל בנגב – ללכת בעקבות בן גוריוןדוא"ל המורה: