חומרי לימוד במינהל, עמל טכנולוגי ת"א

לאתר הבית ספרי, לחצו כאן


 


  השוואה אדם מחשב
  ארגון עסקי ציבורי מהו?
  
חלקי המכתב
  דוגמא לפתיחה, גוף, סיום במתווה מכתב
  מצגת למתווה מכתב עד מילות פנייה
  כותרות
  גוף המכתב 
  דוגמא לגוף המכתב 
  דוגמאות למשפטי פתיחה 
  חלקי המכתב, פתיחה
  חלקי המכתב, גוף
  דוגמאות למשפטי סיום
  חלקי המכתב, סיום


פנייה לנמען 
   מילות פנייה
   פנייה אל הנמען  
   דוגמא לפנייה לנמען במתווה מכתב 
  מצגת פנייה לנמען
  מצגת פנייה לנמען ומילות פנייה
   בוחן בפנייה לנמען ומילות פנייה
   עבודה במילות פנייה
   עבודה בפנייה ובמילות פנייה
פרטים טכניים במכתב
  תאריכים במכתב 
  העתקים למשלוח מכתב
  מצגת מצורפים והעתקים
   מצורפים
   מתווה מכתב דוגמא למצורפים
   עבודה במצורפים והעתקים
  הוראות שיגור שליחה 
  סימוכין
  מספור המכתב


סוגי מכתבים
   מבנה מכתב הצעת שירות
  מצגת הצעת שירות
   עבודה בנושא הצעת שירות
   דוגמא למכתב הצעת שירות
   מכתב תלונה לרשויות
  תיקון מכתב בקשת מידע

סיכום
  מצגת סיכום מינהל לבחינת גמר