עמלנט לאתר עמל בשביל ישראל
משימות לשלב ב' (פברואר 2011)

 

  משימות ניסוי לבתי הספר הרב תחומיים 
 

  משימה מס' 1  
  משימה מס' 2
  משימה מס' 3
  משימה מס' 4
  משימה מס' 5 
 
  משימות ניסוי לתמ"תים ולמח"טים

משימה מס' 1  
משימה מס' 2  
משימה מס' 3   
משימה מס' 4   
משימה מס' 5 

משימות טריוויה משותפות לכל הנבחרות
הערה חשובה: התמתים והמחטים עושים רק את משימות 1-4, סה"כ 20 שאלות

    משימה מס' 1
    משימה מס' 2
    משימה מס' 3
    משימה מס' 4
     
  משימה מס' 5
משימה מס' 6
משימה מס' 7
משימה מס' 8