קיימות באמנות קיימות בעיצוב
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות אדריכלות המקיימת
 אדריכלות ורנקולארית
 אדריכלות אורגנית
 עקרונות,מודעות ופיתוח
 אדריכלות מקיימת בישראל
בניינים וסביבות
אדריכלים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
קישורים
 
אדריכלות ורנקולרית Vernacular Architecture


מקור התמונה: אתר מכון Smithsonian


אדריכלות ורנקולרית היא שיטות בנייה העושות שימוש במשאבים מקומיים ובשיטות מקומיות במטרה לענות על צרכים מקומיים. אדריכלות זו, המכונה גם "אדריכלות ללא אדריכלים", נוטה להתפתח עם הזמן באופן המשקף את הסביבה, התרבות וההיסטוריה שבה היא מתקיימת. לעתים קרובות התייחסו אליה כגסה ולא מעודנת, אך בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת של אלמנטים הלקוחים מן האדריכלות הוורנקולרית המהווים מקור השראה לאדריכלות הפוסטמודרנית והעכשווית. תפיסה הפוכה היא אדריכלות המאופיינת במרכיבים סגנוניים המשולבים בכוונה תחילה למטרות אסתטיות והנדסיות ללא קשר למקום, לתרבות ולעתים אף מעבר לדרישות הפונקציונליות של הבניין.

המונח ורנקולרי Vernacular נגזר מן המילה הלטינית Vernaculus שפירושה ביתי, מקומי, ילידי (בן המקום). באדריכלות הכוונה לסוג אופייני לתקופה או למקום מסוימים, שלא יובא ממקום אחר או הועתק ממנו. בדרך כלל הכוונה למבני מגורים. מדובר בבנייה של חובבים (לא בעלי מקצוע בתחומי העיצוב) חסרי הכשרה בתחומי העיצוב, שאותם מנחה שורה של מסורות מקומיות, תוך מתן תשומת לב מזערית לאופנה. ייעוד הבניין הוא המרכיב החשוב ביותר, בעוד השיקולים האסתטיים שלעתים קיימים יהיו מינימליים. את הבניינים בונים הבעלים והדיירים או הקהילה. מרבית הביטויים של האדריכלות הוורנקולרית הם ביטוי לערכים, לכלכלה ולצורת החיים בתרבות המייצרת אותם.

גורמי הסביבה והתרבות המשפיעים על אופייה של אדריכלות ורנקולרית
אדריכלות ורנקולרית מושפעת מטווח רחב של היבטים בהתנהגות האדם, הסביבה והאקלים, שתוצאותיה בצורות בנייה שונות. לעתים גם כשמדובר בכפרים שכנים באותו אזור גיאוגרפי תיתכן גישה שונה לבנייה ולשימוש במגורים, למרות מראה ראשוני דומה. למרות השוני, כל בניין באשר הוא נתון לאותם חוקי פיזיקה, ולכן קיים דמיון בצורה המבנית (הסטרוקטוראלית).

אחת ההשפעות המשמעותיות ביותר על אדריכלות ורנקולרית היא האקלים באזור שבו הבניין נבנה. באופן קבוע, מבנים המוקמים באקלים קר יהיו בעלי בידוד משמעותי. אלו הם מבנים אטומים, כדי למנוע אובדן חום. פתחים, כמו חלונות, הם קטנים או לא קיימים בכלל.

לעומת זאת, באקלים חם הבנייה היא מחומרים קלים ובצורה שמאפשרת אוורור באמצעות פתחים שברקמת הבניין. רבים מהמבנים היבשתיים באדריכלות הוורנקולרית מתוכננים להתמודד עם שינויים משמעותיים בטמפרטורה, והדיירים יכולים לשנות אותם בהתאם לעונות השנה.

צורה של בית מושפעת גם מכמות המשקעים באזור, כמו מגורים הנבנים על גבי כלונסאות באזורים המועדים להצפה או המורגלים בגשמי מונסון. גגות שטוחים נדירים באזורים שכאלה. באופן דומה, מבנים באזורים מוכי רוחות יעוצבו, בין היתר, עם שטח פנים מזערי הפונה לרוח.

באזור הים התיכון ובמזרח התיכון בפרט, השלכות האקלים על האדריכלות הוורנקולרית כוללת בניית חצר פנימית ובמרכזה באר או בריכה, אוויר מקורר באמצעות אדי מים ואידוי המוזרם דרך הבית באמצעות מערכת לאוורור טבעי שטבועה בצורתו. הגרסה הצפון-אפריקנית לאדריכלות שכזו כוללת מסה תרמית גבוהה – קירות עבים וחלונות קטנים, כדי לשמור על קרירות הפנים. לעתים גם יש ארובות, שמיועדות להגביר את זרימת האוויר בתוך הבית. מאפיינים אלו אינם מתוכננים אלא נלמדים בניסוי וטעייה במשך דורות של ניסיונות בנייה, ולעתים הם קיימים הרבה לפני שניתן להבין את חשיבותם.

אורח החיים של דיירי הבניינים והאופן שבו הם עושים בהם שימוש הוא מרכיב בעל השפעה מכרעת על צורתו. גורמים כמו גודל התא המשפחתי ומספר האנשים החולקים אותו חלל, אופן הכנת המזון ואכילתו, אופני התקשורת ושיקולים תרבותיים רבים אחרים משפיעים על הצורה והגודל של המגורים. לדוגמה, תאי המשפחה של מספר שבטים במזרח אפריקה חיים במתחמים משפחתיים, מוקפים בגבולות מסומנים, שבהם יחידות מגורים של חדר אחד בנויות להכיל בני משפחה שונים. בשבטים פוליגמיים יש מגורים נפרדים לכל אחת מן הנשים, ובשלב מסוים גם לילדיהם. אינטראקציה חברתית ופרטיות מתאפשרות באמצעות הפרדה מבנית של בני המשפחה. לעומת זאת, במערב אירופה הפרדה שכזו מתבצעת בתוך המבנה באמצעות חלוקה לחדרים נפרדים. התרבות המקומית גם משפיעה על המראה של האדריכלות הוורנקולרית, ודיירים מקשטים את המרחבים שבהם הם חיים בהתאם למנהגים מקומיים ולאמונות.

מגורים נוודים – Nomadic Dwellings – בתרבויות רבות בעולם קיים מאפיין נוודי, שהוביל להתפתחות פתרונות ורנקולריים לצורכי מקלט. כולם כוללים תגובה הולמת לאקלים ולמנהגים של הדיירים, טכנולוגיות בנייה פשוטות וניידות. דוגמה לכך הם אנשי האינואיט Inuit שמשתמשים באיגלו ובאוהל הקיצי בהתאמה לעונות השנה, מחומרים זמינים עונתיים. שבטים במונגוליה נושאים עמם בנדודיהם את כל חומרי ההקמה של אוהלי ה Ger, ולא מסתמכים על הטבע. במקרה זה חשובה האפשרות להעמיס את כל חלקי המקלט על בהמות משא. האדריכלות הוורנקולרית במונגוליה נותנת מענה לקיץ ולחורף באמצעות מגוון אמצעים כמו בידוד ואוורור, לעתים באותו מיקום, לעומת אוהל ברבר Berber שמיועד לפירוק יומיומי, שכן צורכי ההגנה מהטבע משתנים בהתאם.

מגורי קבע – מידת הניידות קובעת את החומרים שמהם מוקם מבנה, גם במקרה של אדריכלות ורנקולרית. כאשר מדובר במבנה קבוע, יציבות החומרים, המבנה ועמידותם היא בהתאם. לעתים יש מבני קבע המתוכננים באופן מכוון ליציבות נמוכה, כדי לא להוות סכנה ליושביהם בשעת אסון טבע כמו שיטפון או רעידת אדמה באזורים המועדים לכך.

הסביבה הגיאוגרפית גם היא בעלת השפעה על חומרי הגלם לבנייה של אדריכלות ורנקולרית, כמו בנייה בעץ או באבן בהתאם למשאבים שבסביבה. במזרח אסיה, למשל, הבנייה בנצרי חזרן Bamboo נפוצה בשל זמינותו, חוזקו והיותו רב-גוני. ורנקולרי משמעו לעתים קרובות גם בר- קיימא, שאינו מכלה את המשאבים המקומיים.

אדריכלות ורנקולרית כמסורת תרבותית וכגישה אדריכלית עכשווית 
אדריכלות ורנקולרית היא בדרך כלל ביטוי של מסורות בנייה מקומיות המבוססות ברובן – אך לא רק – על ידע שנצבר בניסוי וטעייה והועבר מדור לדור, בשונה מחישובים הנדסיים העומדים ביסוד אדריכלות של אדריכלים. עם זאת, אדריכלים אינם נמנעים מלעשות שימוש באדריכלות ורנקולרית בעבודתם או להכיר מקרוב את מסורתה באזורם. בשונה מ"אדריכלות מסורתית", אדריכלות ורנקולרית אינה נעשית על ידי אדריכלים מקצועיים, ולכן יש רבים המתנגדים לקרוא לכל אדריכלות שנעשית על ידי אדריכלים אדריכלות ורנקולרית, גם אם מרכיביה ועקרונותיה שאובים מאדריכלות ורנקולרית.

לצד אדריכלים ידועים רבים שהתייחסו בעבודתם או בכתיבתם לצורך לאמץ עקרונות של אדריכלות ורנקולרית, ראוי להזכיר את האדריכל המצרי הנודע Hassan Fathy, אשר בשנת 1964 מונה לעצב עיר חדשה New Gourna ליד לוקסור. לאחר שחקר יישובים מסורתיים וטכנולוגיות, הוא הטמיע חלק מממצאיו באמצעות בנייה בבוץ. למרות שהפרויקט הוגדר ככישלון, היה זה הניסיון הראשון שבו אדריכל ניסה לענות על צרכים כלכליים וסביבתיים של דיירי בניינים בעזרת אימוץ שיטות וצורות ורנקולריות.

בשנת 1964 הוצגה במוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק MOMA התערוכה Architecture Without Architects  , "אדריכלות ללא אדריכלים". אוצר התערוכה היה Bernard Rudofsky. הביקורות על התערוכה ועל הקטלוג המלווה היו מצוינות. היה זה רודופסקי שהשתמש לראשונה במונח ורנקולרי בהקשר ארכיטקטוני מקצועי ועכשווי, והביא זאת לתודעה ציבורית רחבה. מאז שנות השבעים של המאה ה- 20, שבהם התחילו להשתמש במושג לראשונה, שיקולים ורנקולריים היוו חלק גדל והולך בעיצובים אדריכליים.

בין האדריכלים העכשוויים הנודעים התומכים באדריכלות הוורנקולרית ומאמצים את עקרונותיה בעבודתם ניתן למצוא את האדריכל ההודי הנודע Charles Correa ואת עמיתו, Balkrishna Doshi,  Aldo Van Eyck ההולנדי, וגם שמות כמו Christopher Alexander ו Paolo Soleri.

במשך השנים ניכרת הערכה הולכת וגוברת לאדריכלות ורנקולרית באופן המיידי שבו היא נתפסת כנותנת מענה לאסונות ולצורך במבנים ארעיים. תובנות רבות שמקורן באדריכלות הזו אומצו על ידי מתכננים וגופים העוסקים בפתרונות הומניטריים במקרים של אסון. דוגמה לכך הוא האיגלו הסולרי.

בישראל מגדירים אדריכלות ורנקולרית את האדריכלות שהייתה נהוגה על ידי תושביה הפלסטינים שנראתה עד סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. למרות שהארץ הייתה בעבר מיוערת בחלקה, מרבית הבנייה נעשתה באבן שנחצבה בסביבה הקרובה, דוגמת הבזלת השחורה הנפוצה ברמת הגולן והמחצבות סביב העיר ירושלים. מאפיינים מקומיים נוספים המוכרים מן הבנייה הערבית הם החצר הפנימית, קירות עבים, תקרות גבוהות, פתחי אוורור, גגות שטוחים וכיפות. רבים ממאפיינים אלה, על יתרונותיהם ביצירת המיקרו-אקלים על ידי ניצול אנרגיות מתחדשות, אומצו בבניין המשמש את המרכז לחינוך סביבתי בסח'נין אשר בנייתו החלה בשנת 2002.


מקורות וקישורים

 מהי אדריכלות ורנקולרית, 
מאמר מאת  Gabriel Arboleda באתר EthnoArchitercture

 אתר הפורום לאדריכלות ורנקולרית
 מאמרים אודות (אנגלית, בהשראת אדריכלות ורנקולרית בהודו): 
     מאמר 1, מאמר 2, מאמר 3
 אודות האדריכלות בכפר הערבי ליפתא
 מאמר בעברית המתייחס להיבטים בשימור של אדריכלות מקומית (ורנקולרית) ישראלית
 הגדרת המונח באנגלית (Babylon) ובעברית
 סרטון על אדריכלות בהודו
 דוגמאות: אנגליה, הפיליפיניםבאקו אזרבייג'אן
      ניופאונדלנד קנדהבניה בבוץ בהוגו
 אלמנטים אקלימיים בבנייה מסורתית, מאמר קצר מאת ולנטינה נלין,
מתוך אתר בנייה בת-קיימא


גרסא להדפסה שלח לחבר