בטון דרוך

(Prestressed Concrete) : בדומה לבטון המזוין, הבטון הדרוך מכיל את התערובת הצמנטית, הקיימת ביציקת בטון רגילה,שאליה הוכנסו גידי פלדה. בשיטה זו מוחדרים לבטון מאמצי לחיצה באמצעות גידי פלדה דרוכים, כלומר- כבלי פלדה נמתחים על גבי מסגרת קשיחה. הבטון נוצק סביב להם ולאחר התקשותו משחררים את הכבלים מהמסגרת שאליה נמתחו. הכבלים המשוחררים נוטים לחזור למצבם הטבעי- כלומר להתכווץ, אולם נטייתם זו מרוסנת ע"י הבטון הקשוי, שלמעשה מקבל את כוחות הלחיצה מהגידים, בעוד הם עצמם נשארים מתוחים.