גרעין הקשחה

במבנים גבוהים המתוכננים לעומסים אופקיים (לדוגמה רוח), מקובל ליצור גרעין הקשחה הנושא את רוב העומס האופקי.  גרעין ההקשחה יכול להיות מורכב מקירות הקשחה, ממסבכים או ממסגרות.
חדרי מדרגות, פירי מעלית, ממ"דים וכדומה מהווים חלק מגרעין ההקשחה של המבנה. מבנה אחד יכול לכלול כמה גרעיני הקשחה.
האנימציה שלפניך מדגימה שני מצבים, שים לב להבדלים בהתנהגות המבנה בשני המקרים:

כוח אופקי המופעל על גורד שחקים, שתוכנן עם
 ארבעה גרעיני הקשחה

כוח אופקי המופעל על גורד שחקים ללא גרעיני
 הקשחה