דפורמציה

(deformation): שינוי הצורה התקבל כתוצאה מהשפעת הכוחות הפנימיים על המבנה או על רכיביו. מתיחהכיפוף או שינוי צורה יכולים לבטא את שינוי הצורה שמתקבל.