כבל

(Cable): מבחינה סטאטית כבל הינו כוחות הלחיצה. לכן, בשימוש בבטון במבנים משתמשים בבטון המזוין, שלמעשה מורכב מאותה תערובת צמנטית, שבה משולבים, בזמן היציקה, מוט שיכול לקבל רק כוחות מתיחה. בגשרים משתמשים בכבל כאלמנט סטרוקטורלי המיוצר מתילי פלדה.