כוחות דינמיים

כוח דינמי הוא כוח אשר גודלו, כיוונו או מקום פעולתו משתנה לאורך זמן.