כוח

(Force): השפעה על גוף, השואפת להתבטא בתנועת הגוף או חלק ממנו, או לשינוי בתנועת הגוף, במידה והוא נמצא כבר בתנועה.
לחץ כאן לקישור העשרה