מוט

(Bar, Member): רכיב במבנה שבו ממד האורך גדול באופן ניכר (לפחות פי 4) משני ממדיו האחרים (גובה ורוחב).