מחבר

(Joint, Connection): אופן החיבור בין שני צמתים או יותר במבנה. ישנם סוגים שונים של מחברים, דוגמת מחבר קשיח - מחבר שלא מאפשר את תזוזת החלקים המחוברים או מחבר נייד המאפשר תזוזה מבוקרת שלהם.