מיפתח

מיפתח הוא המרחק הקצר ביותר בין סמכי הקורה או בין עמודים הצמודים במבנה.