מערכת הקשחה אופקית

מערכת הקשחה היא מערכת מבנית (חלק של המבנה) שנועדה לקבל כוחות אופקיים (לדוגמה רוח, רעידת אדמה, גלי הדף) ומומנטים, ולהעבירם לקרקע ללא נזקים למבנה.
באנימציה שלפניך שני מצבים:

כוח אופקי הפועל על מבנה ללא מערכת
 הקשחה כלל

כוח אופקי הפועל על מבנה הכולל מערכת
 הקשחה אופקית


שים לב להבדלים בהתנהגות המבנה בשני המקרים!