עומס מפורס


(Distributed Load) : עומס המחולק על פני המשטח. העומס יכול להיות מחולק באופנים שונים והוא יכול להיות מורכב ממשקלו העצמי של האלמנט או מכוחות חיצוניים.