עומס קבוע

(Dead Load): עומס הנובע ממשקלו העצמי של המבנה. לדוגמא: בגשרים העומס הקבוע יהיה מורכב ממשקלו של הסיפון, משקל המעקה וכו'.