קו תמיכה

(Funicular Shape): הצורה המתקבלת כשמעמיסים על עומס מפורס, עומס מרוכז. במבנה הבנוי לפי קו תמיכה יפעלו רק כוחות מתיחה, שכן הוא לא יכול לקבל כוחות לחיצה. גם מבני קשת בנויים עפ"י קו התמיכה- אלו למעשה בנויים מקו תמיכה הפוך.