קירות הקשחה

קירות ההקשחה מעבירים את כוחות הפעולה לקרקע, בעיקר על-ידי  גזירה וכפיפה.
האנימציה מדגימה כוח אופקי (לדוגמה רוח) המופעל על קיר בודד וגורם לכפיפה.

האנימציה השנייה מדגימה כיצד קבוצת קירות במרחב מקבלת גם פיתול.