ריאקציה

(Reaction): בכוחות שכנגד, המונעים למעשה את תזוזת המבנה ומביאים את הכוחות הפועלים עליו לשיווי משקל. כוחות מאזנים אלו נקראים ריאקציות- כוחות תגובה. הריאקציות מועברות ע"י הסמכים מהקרקע או ממבנה אחר.