מומנט כפיפה

 (Bending): גוף נתון לכפיפה כשכוחות מקבילים פועלים בניצב לצירו. בעקבות כוחות אלו הגוף מתכופף ובחלקיו הפנימיים השונים מתקבלים כוחות לחיצה ומתיחה.