עומס שימושי

(Live Load): עומס הנובע מאופן השימוש במבנה. לדוגמא- בגשרים העומס השימושי יהיה מורכב ממשקל הרכבים שעוברים עליו, האנשים החוצים אותו וכו'.