עמלנט משרד החימוך המנהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח של מגמות טכנולוגיות תקשורת דף הבית
  ראשי    אודות    צרו קשר    שאלון משוב    לאתר המגמה    עמלנט     

 ייצוגים
 פוליטיקה בעידן הניו-מדיה
  הטלוויזיה והפוליטיקה
  בחירות ושיווק פוליטי
    הקדמה
    מהו פרסום פוליטי
    פרסום: בין פוליטי למסחרי
    כיצד משווקים מנהיג
    השפעות הפרסום הפוליטי
    קמפיין חיובי וקמפיין שלילי
    הפרסונליזציה בפוליטיקה
    פוליטיקת התדמיות
    סיכום
    ומה קורה בישראל?
    שאלות פתוחות
    שאלון רב ברירה
    קישורים ומאמרים בפרק זה
  יחסי תקשורת-שלטון
 מהסיפור למיזנסצנה
 יהדות ותקשורת
 חופש הביטוי והעיתונות

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
הקדמה לפרק "בחירות ושיווק פוליטי"


           הכותבות: ד"ר אורית גלילי ואורית גת


כיצד אמצעי התקשורת "מוכרים" פוליטיקאים

פרק זה עוסק במאפיין הבולט ביותר של הפוליטיקה בת ימינו, והוא החיבור הבלתי נמנע בין הזירה הפוליטית ובין הזירה הפרסומית-שיווקית. בשנים האחרונות הפך הפרסום הפוליטי למזוהה כמעט לחלוטין עם מסע בחירות פוליטי. הסיבה: התקשורת החדשותית מקדישה תשומת לב רבה לפרסום הפוליטי וליועצים הפוליטיים המעצבים אותו. זאת כיוון שהפרסום הפוליטי – המיושם באמצעות היועצים הפוליטיים – אמור להבליט אצל אותם מועמדים שמשתמשים בטכניקות של פרסום פוליטי תכונות כמו כנות, מנהיגות ועוצמה.

בחברה המודרנית, אמצעי התקשורת הם ברוב המקרים אלה הקובעים את מרכיבי דעת הקהל, והם המספקים את רוב האינפורמציה שדרכה מתקבל הידע על אודות נושאים ושחקנים פוליטיים. דרך המדיה מתנהל השיח הציבורי על אודות מערכת הבחירות התקופתית, וכך השיח הציבורי על הפוליטיקה מסייע להבנות את המציאות הפוליטית והחברתית. זהו בדרך-כלל תפקיד אמצעי תקשורת ההמונים: לאפשר חיים אזרחיים באמצעות העברת אינפורמציה חופשית ומדויקת. בכך אמצעי התקשורת מאפשרים לאזרחים ליהנות מהזכויות הדמוקרטיות שלהם, כשבידם אינפורמציה מספקת שתסייע להם בלקיחת חלק בשיח הציבורי הנוגע להחלטות פוליטיות.

הדרך והצורה שבאמצעותן המדיה מעבירה מידע יכולות להיות קריטיות לגבי החיים הציבוריים, האירועים והנושאים המרכזיים -  כיצד ציבור הבוחרים יבין את המידע וכיצד הוא יפרש אותו


"חלי תקדם את שלי" מאת ד"ר אורית גלילי – קישור למאמר ב"עין השביעית", גיליון 60 "גלגולי הצפרדע".

פרק זה יראה כיצד הפרסום הפוליטי בתקופתנו הביא לכך שמאפיינים אישיותיים של מועמד פוליטי חשובים למצביעים יותר מאשר העמדה שלו בנושא ספציפי, וגם שמעורבות אמצעי תקשורת, בעיקר בפרסום הפוליטי, מתבטאת בהשפעה ניכרת על המצביע. כלומר, הפרסום הפוליטי מקדם צורות מסוימות של שינוי התנהגותי ביום המכריע, הוא יום הבוחר, מאחר שהוא משפיע על ההחלטה בעבור מי להצביע בקלפי.
 

הפרק חולק ל:

ניתן להגיע לתתי-פרקים אלה גם מ"סרגל ימין".