דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  אודות המגמה
  מקצוע תקשורת וחברה
  תוכנית הלימודים
  מערכים בתקשורת וחברה א
  מערכים בתקשורת וחברה ב
  מערכים בתקשורת וחברה ג
  מבניות בתקשורת וחברה ג
  מאמרים תיאורטיים
  מאמרים בנושא עיתונות
  מאמרים בנושא רדיו
  מאמרים בנושא טלוויזיה
  מאמרים בנושא פרסום
  موضوع الاعلام والمجتمع
  תקשורת אלקטרונית
  פרסום ויחסי ציבור
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,539,981 כניסות לאתר
ייצוג

מאת: אורטל יהודה

 ייצוג ה"מציאות" בדרמה הטלוויזיונית 

1. הסבר המושג "ייצוג".

2. הדגמת הפער והדמיון בין המציאות לבין הייצוג שלה.

3. זיהוי והדגמת ההשפעות המיוחסות לייצוג המציאות בדרמות טלוויזיוניות על החברה והתרבות. 

 

 

ייצוג - הוא דימוי, שיקוף או שיחזור של דבר מה בעולם ה"אמיתי". הכוונה לאנשים, לקבוצה או למאורע אשר יוצגו באופן כלשהו. נוצר הרושם כאילו הייצוג הטלוויזיוני הוא אמיתי ומשקף את המציאות במידה הטובה ביותר - אך זוהי אשליה בלבד, היות שהטלוויזיה מייצגת את המציאות באופן שטחי מאד.

 

הפערים בין המציאות לבין הייצוג שלה באמצעי התקשורת

מאפייני הייצוג:

א. בררניים - מראים חלק מהמציאות.

ב. ממוסגרים - סטריאוטיפים. מכתיבים מראש את המסקנה של הצופה

ג. חד-קוליים - מראים את הדמות מעמדה אחת בלבד. העמדה של היוצר

ד. מהווים תולדה של עיבוד או תיווך מכאני (מצלמה) - הם משלבים אסתטיקה, תנועה, קול ואווירה. ולכן הם מציגים מציאות פשטנית ומוגבלת (בהשוואה למציאות האמיתית המורכבת).לכלי התקשורת יש יכולת לייצג את העולם באופנים שונים ולהבנות לנו משמעות אודות העולם. אילוצי מאפייני המדיום הטלוויזיוני, יוצרים פער בין מציאות היום-יום לבין הייצוג של המציאות בטלוויזיה.

 

ייצוג אופייני של נשים וגברים בתכני הטלוויזיה בכלל ובפרסומות בפרט:


ייצוג נשים:

  • נשים מוצגות כחסרות חשיבות על-ידי הופעתן בתפקידים נחותים כרעיות, אמהות, טבחיות ומנקות.
  • נשים מוצגות כלא עצמאיות, תלותיות, וחסרות יכולת לשלוט בגורלן.
  • ייצוג האישה כ"בלונדינית טיפשה", מהווה שילוב בין תמימות לבין כישרון פיתוי שמאפשר לה לשרוד, המשלבת מיניות, מניפולטיביות וילדותיות ונאיביות.
  • נעורים ויופי הם התכונות האופייניות של נשים בפרסומות.
  • ייצוג אחר של נשים שמופיע לעתים בפרסומות הוא של אישה ""המנהלת" שמתמודדת עם גברים במישור האינטלקטואלי ואף מביסה את עמיתיה הגברים במאבק מוחות, קשוחה ופגיעה.

ייצוג גברים:

תפקידים בכירים יותר מאשר נשים או ככאלה המועסקים בשכר גבוה פי כמה מזה של נשים.

המסר הפרסומי מציג את תפקוד הגברים במקומות עבודתם כדבר טבעי. בניגוד לכך, בהצגת נשים במקומות עבודה מודגשות מערכות היחסים שלהן.

 גברים מוצגים לעיתים כמגושמים וכילדותיים.


ההשפעות המיוחסות לייצוג המציאות בדרמות טלוויזיוניות על החברה והתרבות:

1) ברמת היחיד - הייצוג יכול להשפיע על הזהות והדימוי העצמי של היחיד, על רצונו להשתייך לקבוצה מסוימת, ועל תחושה של קבלה שלו או של דחייה שלו בחברה. למשל: בנות החשופות לייצוג של נשים בטלוויזיה כנחותות, עלולות לחוש נחותות גם כן.

2) ברמת החברה - הייצוג יכול להשפיע על ניידות ועל מעמד בחברה. הייצוג מקבע סטריאוטיפים ביחס לקבוצות חברתיות. אם מתייחסים לנשים כאל נחותות, ובעקבות ייצוגן, מעמדן יהיה נמוך, ולהיפך.

3) ברמת התרבות - הייצוג של קבוצות שונות בחברה יכול להשפיע על מידת האחידות התרבותית או על מידת הגיוון התרבותי. למשל, אם קבוצה אחת מיוצגת באופן בולט בתקשורת וקבוצות אחרות נעדרות מן השיח התקשורתי, תיווצר תרבות אחידה המבוססת על תרבות הקבוצה הדומיננטית, שייצוגה בולט. אם התקשורת מייצגת באופן שווה מגוון קבוצות, התרבות תהיה מגוונת ומורכבת מפסיפס של תרבויות.

 

סטריאוטיפ - גורם להכללה, לוויתור על ייחודיות  היות ונוח יותר "לכווץ" אנשים. הסטריאוטיפים גורמים לפגיעה - בעיקר בחלשים ובבלתי מפותחים.

 

צרכן התקשורת חשוף למגוון סטריאוטיפים על אחרים ועל קבוצות המוצא שלו. הסטריאוטיפים האלה מעצבים את הדימוי העצמי שלו ואת הזהויות החברתיות והמקצועיות שלו. כתוצאה מזה, שינוי באופן הייצוג של קבוצה בסרט, יכול לעצב שינוי במעמדה של אותה קבוצה בחברה או שינוי ביחסו של הפרט לזהותו ולקבוצות אחרות, וגם לשקף אותם שינויים. לדוגמא: תוכניות מרתקות על התרבות האתיופית, על הכרת העדה והישגיה, יביא לעיצוב ושינויי במעמדה של הקבוצה האתיופית בחברה, וגם יביא לשינוי בקרב הציבור האתיופי עצמו, ביחס לזהותו האישית והקבוצתית -  תהליך זה יכול להוביל לשינויי חברתי ביחס לקבוצת המיעוט המקופחת.

 גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש