דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  אודות המגמה
  מקצוע תקשורת וחברה
  תוכנית הלימודים
  מערכים בתקשורת וחברה א
  מערכים בתקשורת וחברה ב
  מערכים בתקשורת וחברה ג
  מבניות בתקשורת וחברה ג
  מאמרים תיאורטיים
  מאמרים בנושא עיתונות
  מאמרים בנושא רדיו
  מאמרים בנושא טלוויזיה
  מאמרים בנושא פרסום
  موضوع الاعلام والمجتمع
  תקשורת אלקטרונית
  פרסום ויחסי ציבור
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,647,760 כניסות לאתר
עיתוני איכות ועיתונים פופולאריים

מאת:  יחיאל לימור ורפי מן

הגדרה כוללנית זו מצדיקה ניסיון למיין את העיתונים ולסווגם, כדי שיהיה אפשר להבדיל
בין סוגים שונים של עיתונים ולאפיינם. להבחנה כזו יש חשיבות משום שיש קושי מסויים
לכרוך בכפיפה אחת עיתון יומי רב תפוצה עם ירחון דל תפוצה, שכל קוראיו נמנים עם
מגזר מסויים.
 
מיון עיתונים ואפיוניהם יכולים להיעשות על פי קני מידה שונים, ביניהם:
>תדירות הפרסום - יומית, שבועית, חודשית וכדומה.
> תפוצה - רבה או דלה.
>שפה - עברית או אחרת.
>נפיצות - ארצית, אזורית, מקומית, מגזרית וכדומה.
>בעלות - פרטית, ציבורית או ממשלתית.
>עצמה כלכלית - עיתונים עתירי משאבים, המהווים חלק מתאגיד כלכלי, או
  עיתונים דלי משאבים.
>טכנולוגיה - מודרנית או מיושנת.
>תבנית (פורמט) - גודל העיתון, שימושים בצבע או בשחור לבן.
>מכוונות (אוריינטציה) - מפלגתית-אידאית או כלכלית.
  
למרות ההבדלים בין סוגים שונים של עיתונים, והמאפיינים הייחודיים של כל אחד מהם,
הרי כללי העשייה העיתונאית - בכתיבה ובעריכה - דומים במהותם. על כן, גם אם
ההתמקדות בספר זה היא בעיקר בעשיית העיתון היומי, הרי שמרבית הדברים יפים גם לגבי
מקומונים, שבועונים, ירחונים ואפילו כתבי עת מתמחים. 
 
עיתוני איכות ועיתונים פופולריים
אחת ההבחנות המקובלות היא בין עיתוני איכות לבין עיתונים פופולריים. בדרך כלל אפשר
לזהות כל אחד משני הסוגים הללו לפי תבנית (פורמט) העיתון ועיצובו הגרפי.
 
מרבית עיתוני האיכות בעולם מודפסים בתבנית של עמודים גדולים. תבנית זו מכונה יריעה
רחבה (broadsheet). עם עיתוני האיכות הבולטים המודפסים בתבנית כזו נמנים, למשל, ניו
יורק טיימס או וושינגטון פוסט האמריקניים; הטיימס וגארדיאן (Guardian) הבריטיים, וכן
העיתון הישראלי "הארץ".
 
לעומת זאת, כמעט כל העיתונים הפופולריים מודפסים בתבנית של עמודים קטנים. תבנית זו
מכונה טבלואיד (tabloid). תבנית הטבלואיד נחשבת כנוחה יותר לקריאה, לקיפול ולנשיאה.
המונח טבלואיד גם נהפך, במקרים רבים, לשם נרדף לעיתונות סנסציונית. בין הטבלואידים
הנפוצים והמוכרים בעולם: סאן (Sun) ודיילי מירור (Mirror Daily) הבריטיים או ניו
יורק פוסט (Post York New) האמריקני.
 
הפורמט הוא רק אחד המאפיינים המאפשרים להבחין בין עיתון איכות לבין עיתון פופולרי.
מאפיינים בולטים אחרים הם אלה:
>עיתוני איכות מקדישים מקום נרחב לדיווחים בנושאי מדיניות, חוץ, כלכלה,
פוליטיקה וחברה. נושאים אלה זוכים לסיקור שולי יחסית בעיתונים
פופולריים, העוסקים בהרחבה בנושאי פשע, ספורט ומין וכן ברכילות על
"כוכבים".
 
>עיתוני איכות מקדישים מקום נרחב לפרשנות, לכתבות רקע ולמאמרים. לעומתם,
העיתונים הפופולריים ממעטים בפרסום מאמרים, ואילו הפרשנות וכתבות הרקע
הן קצרות ובנושאים מוגבלים.
 
>הידיעות, הכתבות והמאמרים בעיתוני איכות ארוכים יותר מאלה המתפרסמים
בעיתונים פופולריים.
 
>עיתוני איכות, ככלל, מקפידים יותר על יישום כללי האתיקה העיתונאית.
 
>בעיתוני איכות מושם דגש על התוכן. בעיתונים פופולריים הדגש הוא כפול: על
התוכן ועל הצורה גם יחד. הביטוי הבולט לכך הוא היחס בין השטח המוקדש
לטקסט הכתוב לעומת השטח המוקצה לכותרות, לתצלומים ולעזרים גרפיים
אחרים. עיתוני איכות מעניקים חשיבות עליונה לטקסט על פני המרכיבים
האחרים ואילו בעיתונים פופולריים רבים סדר החשיבות הוא הפוך.
  
יש בעולם עיתונים החורגים מן הדפוסים הנפוצים והמקובלים הללו. דוגמאות לכך הן
היומון האמריקני הפופולרי יו.אס.איי. טודיי (USA Today) וכן היומון הגרמני בילד
(Bild), שהוא עיתון סנסציוני פופולרי, המודפסים שניהם בתבנית של יריעה רחבה. היומון
הישראלי "על המשמר" (שנסגר בשנת 1995) היה בשנותיו האחרונות דוגמה הפוכה: עיתון
איכות המודפס בתבנית של טבלואיד. גם שני העיתונים הפופולריים בישראל, "ידיעות
אחרונות" ו"מעריב", הם יצורי כלאיים נדירים בעיתונות העולמית. שניהם מודפסים אמנם
בתבנית של טבלואיד, אך בניגוד למרבית הטבלואידים בעולם, עמודי החדשות שלהם -
ובעיקר העמודים הראשונים - אינם עוסקים בפשע ובמין, אלא בנושאים המעסיקים עיתוני
איכות. גם מדורי ספרות ואמנות, הנהוגים בעיתונים הפופולריים בישראל, אינם מקובלים
ברוב הטבלואידים רבי התפוצה בעולם.
 
התבנית והדימוי
לתבנית שבה מודפס העיתון יש השפעה על דימויו בעיני קוראיו ובעיני הציבור הרחב.
כאשר החלו, בשנת 1985, ההכנות לייסודו של עיתון חדש בבריטניה, אינדיפנדנט
(Independent), שנועד להיות עיתון איכות, נקבע מלכתחילה כי הוא יודפס בתבנית של
יריעה רחבה ולא של טבלואיד. הסיבה לכך היא, שבעיני קוראי העיתונים בבריטניה יש זהות
בין עיתון בתבנית של טבלואיד לבין עיתונות באיכות של טבלואיד (כלומר: זולה, צעקנית
וסנסציונית), אף שאין הכרח שכך יהיו פני הדברים. ואמנם, הדימוי השלילי של תבנית
הטבלואיד הכריע את הכף, משיקולים שיווקיים, לטובת היריעה הרחבה. שכן, העיתון החדש
נועד להיות עיתון איכות, המיועד לבעלי הכנסה גבוהה יחסית (Crozier, 1989, p. 78)
 
מקור:
 
עיתונאות - איסוף מידע, כתיבה ועריכה עמ' 125-122 הוצאת האוניברסיטה
הפתוחה


 
 ©
באישור האוניברסיטה הפתוחה - כל הזכויות שמורות


אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך
או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה
שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מופרשת ובכתב
ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה

 
 
 

 גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש