דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  אודות המגמה
  מקצוע תקשורת וחברה
  תוכנית הלימודים
  מערכים בתקשורת וחברה א
  מערכים בתקשורת וחברה ב
  מערכים בתקשורת וחברה ג
  מבניות בתקשורת וחברה ג
  מאמרים תיאורטיים
  מאמרים בנושא עיתונות
  מאמרים בנושא רדיו
  מאמרים בנושא טלוויזיה
  מאמרים בנושא פרסום
  موضوع الاعلام والمجتمع
  תקשורת אלקטרונית
  פרסום ויחסי ציבור
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,538,400 כניסות לאתר
עריכת יומני חדשות והפקתם

מטרת השיעור - היכרות עם משדרי האקטואליה ברדיו, להבנת האינטראקציה בינם לבין
שידורי החדשות, לימוד ההיבטים השונים של עבודת העושים במלאכת המשדרים הללו.

מבוא
>
אחד היתרונות הגדולים של הרדיו הוא יכולתו ללוות אירועים בשידור חי
ממש בעת התהוותם.
>החדשות מגיעות אל המאזין בעת היווצרותן - ממש במהירות הקול, באמצעות
מערכת יומני החדשות ברדיו.
>מערכת היומנים עוסקת בהרחבה ובעיבוי של החדשות השוטפות. הדבר נעשה
באמצעות שידור כתבות וראיונות שכולם עוסקים בנושאים המרכזיים של חדשות
היום.
>מערכת היומנים גם מביאה לידי ביטוי מוחשי את יתרונו העצום של הרדיו -
המיידיות. כל סיפור ראוי - מקבל סיקור מיידי.
>כתבי הרדיו מיומנים ללוות בשידור ישיר אירועים בעת התהוותם. החדשות
מגיעות איפוא אל המאזין - באמצעות הרדיו ובמהירות הקול - ממש כשהן
קורות.
>היכולת הזו של הרדיו לשידור חי, הגמישות של מסגרות השידור, היעדר תלות
באמצעי שידור מסובכים כמו אלו שהטלוויזיה נזקקת להם, והעלות הנמוכה של
הפקת שעת שידור - כל אלו מאפשרים לרדיו ללוות מיידית סיפורים גם אחרי
שנוצרו, ולעקוב אחר התפתחותם.
>כך נוצר לעיתים תכופות מה שמכונה "סיפור מתפתח" - כלומר ארוע או ידיעה
המשודרים תוך כדי התהוותם וצוברים תאוצה, עוצמה ונפח אגב שידורם.
>האפקט דומה לזה של כדור שלג: סיפור משודר מעורר תגובות, המשודרות אף
הן, וגוררות אחריהן תגובות שכנגד וחוזר חלילה, עד שהסיפור גווע אחרי
שמוצה מבחינה עיתונאית ונסחט עד תום, לא לפני שסיפק למאזינים "שואו"
רדיופוני מוצלח.
>כל זה קורה באמצעות מערכת היומן.
  
מערכת היומן
מבנה ותפקידים
 
עורך: 
יוזם נושאים לסיקור ולטיפול. מחליט על זווית והיקף הטיפול
בנושאים ("אייטמים" בעגה של המערכת) השונים. קובע את דרך
הטיפול העיתונאי בכל נושא (כתבה, ראיון טלפוני בביצוע המגיש,
ראיון בשטח בביצוע הכתב, שידור ישיר); מטיל על הכתבים את
הטיפול בנושא ומנחה אותם כיצד לבצע זאת; מגדיר את מסגרת הזמן
המוקצית לנושאים השונים; קובע את ה- "RUNNING" - סדר שידור.
 
מפיק: 
מסייע לעורך בביצוע הלוגיסטיקה של היומן, באיתור כתבים, בהטלת
משימות עליהם, ובמעקב אחר ביצוע המשימות.

עוזר עריכה: 
מקבל מהכתבים את הכתבות המוקלטות מראש ומכין אותן לשידור;
"מנקה" את הכתבות משגיאות; "מבשל" ("בישול" = עריכה: ניקוי מרעשים
מיותרים, קיצור, הידוק מרווחים) אינסרטים המועברים בנפרד ושותל
אותם בתוך הכתבות; מקבל פתיחים מן הכתבים; מתזמן את הכתבות;
רושם למען הטכנאי והמגיש את מילות הפתיחה והסיום שלהן.

כתב: 
מבצע את העבודה העיתונאית בשטח; אוסף חומר לכתבות; מציע
נושאים מתחום סיקורו לטיפול; מתאם ראיונות מתחום טיפולו השוטף;
מבצע ראיונות בעצמו; מעביר שידורים חיים במידת הצורך; מכין
כתבות ו"מבשל" אותן לשידור.

מגיש/שדר: 
חלון הראווה והנווט של המישדר. מכין, בשיתוף עם העורך, פתיחים
למישדר ולכתבות השונות; משדר מן האולפן את הכתבות; מבצע
ראיונות חיים על פי הנחיות העורך; מאלתר סגירים ומעברים בשידור
עצמו.
 
סדר העבודה - ישיבת עורכים יומית
הרדיו הוא עיתון של 24 שעות ועבודת המערכת שלו מתנהלת בהתאם. חלק עצום
מן העבודה הוא פרי אלתור, החלטות של בין רגע המתקבלות על ידי העורכים
במהלכם של "סיפורים מתפתחים".
 
הקטעים המתוכננים של העבודה - קביעת הנושאים שיעמדו על סדר היום ודרכי
הטיפול בהם, והתיאום בין היומנים השונים, מתבצעים בדרך כלל בישיבת בוקר
של העורכים הרלבנטיים וראשי המערכת.
 
בישיבה זו מציגה מזכירות המערכת את רשימת האירועים הצפויים במהלך היום,
נקבעת רשימת האירועים שיסוקרו, מוצגים שמות כתבי התחום הרלבנטיים
שיהיו מופקדים על סיקורם וכן מסוכמת כל הלוגיסטיקה הנדרשת לצורך ביצוע
השידורים המתוכננים: רכבי שידור, טלפונים, ניידות, אבטחה (אם צריך) ועוד.
 
כתום הישיבה מתפנים העורכים לטפל איש איש ביומנו, כאשר
העדיפות - מבחינת המאמץ המערכתי והאמצעים - ניתנת בדרך כלל ליומן
שמועד שידורו הוא הקרוב ביותר.
 
חריג לכלל זה: יום שבו צפוי אירוע בעל חשיבות, והמערכת נערכת לקראתו
מבעוד מועד, תוך הקצאת אמצעים שעלולים לבוא על חשבון הפעילות השוטפת.

עריכת יומן
מקורות

1. את תמונת המפה התקשורתית של היום מקבל העורך בסיועם של המקורות הבאים:
2. ישיבת מזכירות מערכת - פריסת אירועים צפויים (ראה לעיל).
3. כתבי שטח - המציעים נושאים חדשים.
4. הודעות לעיתונות - של יחידים - פוליטיקאים, אנשי עסקים ושל ארגונים
ועמותות.
5. אנשי יחסי ציבור - המציעים נושאים ואישים שאותם הם מבקשים לקדם.
6. "סיפורים מתגלגלים" שהחלו בחדשות או ביומנים אחרים.
7. סוכנויות הידיעות.
8. סיפורים המופיעים בכלי תקשורת אחרים - עיתונים, טלוויזיה, תחנות בחו"ל.
9. מודעות ברחוב או בעיתונים.
10. טלפונים והודעות מן הציבור.

שיקולים לבחירת נושאים
בחירת הנושאים הרלבנטיים לטיפול ביומן - מתוך שלל ההצעות והמקורות - היא
האתגר הגדול של עורך היומן.
לפני העורך עומדות מערכות השיקולים הבאות:
1. מהי הערכיות החדשותית של כל נושא.
2. באילו אמצעים ניתן לחדש למאזין בנושא שכבר נמצא על סדר היום
התקשורתי.
3. עד כמה ניתן ליזום סיפורים חדשים לגמרי.
4. איך יוצרים מכל החומרים "שואו" שירתק את המאזין וימנע ממנו לברוח
למחוזות אחרים של האזנה או אי האזנה.
  
תרגיל:
על התלמיד להכין רשימת נושאים ליומן חדשות מסכם של היום, בהסתמך על מקורות
החדשות העומדים לרשותו: עיתוני היום, מהדורות החדשות, יומני החדשות ששודרו
ב"קול ישראל" וב"גלי צה"ל", מודעות וכיו"ב.
את רשימת הנושאים שנבחרו יש לארגן על פי ערכיות חדשותית.

תהליך העריכה
יזום ויצירת "שואו"

>מבחינות רבות, היומן הוא "שואו" רדיופוני", שמרכיביו הם כתבות, ראיונות,
דיווחים חיים מן השטח ומוסיקה.
>העורך הוא המחליט על אופיו של ה"שואו".
>החלטותיו ודרך ניהולו את השידור עצמו, עשויות להפוך יומן למישדר מרתק
או לחילופין, לעוד תוכנית שגרתית המלווה את החדשות.

שידור חדשות הופך ל"שואו" כאשר הוא:
>
מעלה נושאים חדשים, יזומים - ומתחיל תהליך של "סיפור מתגלגל".
>מטפל באופן מקורי, באמצעות זוויות סיקור וטיפול בלתי צפויות ולעיתים
מפתיעות, בסיפורים חדשותיים שוטפים.
>מביא ראיונות מעניינים עם אנשים מעניינים, לא בהכרח מוכרים.

מסגרות ותכנים
אחרי קביעת הנושאים, הרגילים והיזומים, והחלטה על זוויות הטיפול - מתחילים העורך
וצוות ההפקה בבניית התוכנית הכוללת:
>קביעת מסגרות זמן משוערות המיועדות לכל נושא.
>קביעת מסגרות זמן לקבלת החומר לעריכה מוקדמת.
>הטלת טיפול בנושאים על הכתבים ותדרוכם לגבי זווית הטיפול ומשך הזמן
המוקצה לשידור הנושא.
>איתור וזימון מרואיינים.

כבר בשלב התכנון, חובה על העורך להקפיד על איזון הולם בדרך הטיפול בנושאים
שנויים במחלוקת שיועלו ביומן.
האיזון - לא רק מבחינת דעות ומרואיינים, אלא במידת האפשר גם מבחינת מסגרות
השידור: משך הזמן והצד הטכני - ראיון אולפן מול ראיון אולפן וכו'.

לקראת שידור
>הרדיו, כבר אמרנו, הוא עיתון דינמי המגלגל ומפתח סיפורים רבים.
>עורך טוב חייב לעקוב אחר ההתפתחויות הללו ולעדכן לפיהן את היומן שלו.
>לכך בעצם מוקדש חלק גדול מן הזמן החולף בין שלב הייזום וההפעלה של
הכתבים לבין מועד היומן.
>העורך שומע חדשות ושידורים אחרים ברדיו ובמידת הצורך מתאים את נושאי
היומן שלו ואת דרך הטיפול בהם להתפתחויות.
>במקביל - משוחח העורך עם הכתבים, מעדכן אותם על השינויים ומנחה אותם
לפעול על פי ההתפתחויות.
>בהמשך - מאזין העורך לכתבות המועברות לחדר העריכה, ובשעת הצורך הוא או
צוות העריכה שלו עורכים אותן מחדש, מקצרים, משנים מיקומם של חלק מן
ה"אינסרטים" (ראה להלן) ומשכתבים, אם יש צורך, את הפתיחים לכתבות (ראה
להלן).
>סמוך למועד השידור, כאשר התמונה כבר ברורה, פחות או יותר, יושב עורך
היומן עם המגיש, מציג בפניו את סדר הצגת הכתבות ביומן ("RUNNING"), עובר
עימו על נושאי הכתבות, על רשימת המרואיינים, על הפתיחים לכתבות (ראה
להלן פרק הפתיח) ויחדיו הם מתכננים את מהלכו של היומן ואת סדר שידור
הנושאים.
>כאשר מתחיל השידור - ניצב העורך בעמדת השליטה הנמצאת בצמוד לאולפן שבו
יושב מגיש היומן.
>העורך עוקב אחר מהלך השידור, מאזין לראיונות ולכתבות המגיעות בשידור חי,
מחליט בו במקום להעלות ראיונות נוספים הנוגעים לנושא המשודר וזאת לצורך
איזון, הבהרה או סתם הרחבה של נושא מעניין.
>כל התוספות הללו מחייבות שינוי בסדר המתוכנן מראש של היומן - וגם את זה
מבצע העורך תוך כדי השידור.
>לעיתים תכופות קורה כי תוך כדי שידור היומן, מתפתחים אירועים בלתי
צפויים המחייבים דיווח מיידי. אחר כך זורמות התגובות והתגובות שכנגד. כך
משתנה כל סדר היומן המתוכנן.
>יכולת האלתור, העמידה בלחץ האירועים, שיקול הדעת והבנת החומר - הן
תכונות חשובות הנדרשות במצבים כאלו והן המבטיחות יומן דינמי ומעניין -
שישאיר את המאזינים מרותקים לשידור.
  
תרגיל:
עריכת יומן - "בחצי היום"
משך היומן - שעתיים ברוטו - כ - 86 דקות נטו.
התלמיד יאזין למהדורות החדשות בשעות 7, 8 ו - 9 בבוקר וירשום את נושאי החדשות.
עליו לעיין בשלושה עיתונים שהופיעו באותו בוקר: "הארץ", "מעריב" ו"ידיעות
אחרונות", ולבחור מתוך העיתונים ושידורי החדשות - רשימה של 20-15 נושאים,
הנראים ראויים לטיפול חדשותי נוסף ביומן.
בשלב הבא - עליו להחליט איך לטפל בנושאים הללו: באמצעות כתבה? ראיון? שניהם
גם יחד? כמה ראיונות? האם יש צורך בקטעים מן הארכיון? האם יש מקום למוסיקה
מיוחדת שהיית רוצה להשמיע בהקשר לאחד או יותר מן הנושאים המטופלים?
בשלב זה על התלמיד להחליט על זוויות טיפול בנושאים שבחר, ובהתאם לרשום שמות
מרואיינים שהיה מזמין לשידור.
במהלך ההתנסות יש להמשיך ולהאזין למהדורות החדשות וכן לתוכניות האירוח
המשודרות בשעות הבוקר עד השעה 12 ולעקוב האם ואיך התוכניות הללו כבר
מטפלות בנושאי החדשות שנבחרו על ידי התלמיד.
אם כן - היש טעם להמשיך בטיפול בנושא? האם יש כאן סיפור מתגלגל?
אם כן - איך לטפל בו הלאה?
אם לא - יש לבחור בנושאים חדשים, להחליט על זוויות טיפול ולהכינם לשידור.
סמוך לשעה 12 בצהריים יש לקבוע הקצאת זמן לכל נושא שמטפלים בו ולהכין
 RUNNINGלתוכנית, שיופקד אצל המורה מיד עם התחלת שידור "בחצי היום" ב"קול
ישראל".
הכיתה תאזין לתוכנית "בחצי היום" שמשודרת ביום התרגיל. לאחר מכן יש להשוות
בין מה שהכינו התלמידים לבין מה ששודר בפועל ולדון בהבדלים בין שני היומנים
ובסיבותיהם.

פרויקט כיתתי: עריכת יומן והפקתו
הכיתה תכין מגזין חדשות ניסיוני שיכלול שמונה עד עשר כתבות. נושאי הכתבות
יהיו קשורים להווי ולאקטואליה של התלמידים והמורים בבית הספר. הנושאים
ייקבעו בהתייעצות עם תלמיד שימונה על ידי המורה לעורך היומן. העורך ידריך את
התלמידים-כתבים ויכוון אותם להכנת הכתבות.
לצורך הכנת הכתבות - יצוידו התלמידים במכשירי הקלטה להבאת אינסרטים.
אורך הכתבות - לא יותר מ90- שניות, והן ימסרו עם פתיח מתאים.
הכתבות יערכו באולפן על ידי התלמידים עצמם.
העורך יעבור על הכתבות, יחליט על סדר שידורן, יבדוק את הפתיחים שלהן ויכין
קטעי קישור וסגירים נוספים במידת הצורך לפי ראות עיניו.
היומן ישודר במעגל סגור בבית הספר.

עריכת תוכניות ספורט והגשתן
מטרת השיעור: לימוד כללים בסיסיים לעריכת מגזין ספורט ולהגשתו.

מגזין ספורט יומי
מגזין הספורט הוא הרבה יותר תזזיתי וקצבי מאשר מגזין חדשות רגיל. כתוצאה מכך - הוא
מטפל באותו פרק זמן בהרבה יותר נושאים מאשר ביומן רגיל. ואולם לבד מכך - תהליך
העריכה של שני המגזינים הוא דומה למדי.
 
כך זה מתבצע בספורט:
1. קביעת נושאים מראש ותזמונם המשוער.
2. שיבוץ הכתבים לסיקור הנושאים - בהתאם לאופיים הרדיופוני.
3. עריכה של חומר שהוקלט בשטח וכן בראיונות טלפוניים שבוצעו לפני השידור.
4. בדיקת איזון בראיונות.
5. עריכה ושיבוץ של קולות מוקלטים שיושמעו ברצף אחד.
6. טיפול בנושאים חדשים שצצים תוך כדי עריכת היומן.
7. הכנת פתיחים וסגירים המנוסחים בבהירות.

תרגיל:
ביצוע הקלטות טלפוניות וכתבות שישובצו בתוכנית ספורט שאורכה, כולל מעברים של
המגיש - חמש דקות.
על התוכנית להיות מבוססת על אירועים אמיתיים שאירעו ביום העריכה והשידור.

הפקה
>עוזר ההפקה הוא יד ימינו של העורך.
>תפקידיו מגוונים ומקבילים למעשה לאלו של העורך.
 
לפני השידור:
>יצירת קשר עם הכתבים ותדרוכם.
>איתור ותיאום מרואיינים.
>איתור חומר ארכיוני בשעת הצורך, והכנתו לשידור.
>איסוף וקבלת כתבות וקולות באמצעות חדר העריכה.
>עריכה ו"בישול" של כתבות וניקויין, בשעת הצורך, מקולות לא רצויים או
מטעויות של הכתב.
>הכנת הפתיח לכתבה.
>תזמון מדויק של הכתבות.
>רישום מדויק של מילים ראשונות ואחרונות בכתבה ותזמונה - לפני שידור.
>טיפול בהכנת סגיר - אם יש בכך צורך.
  
במהלך השידור:
>קבלת כתבות שוטפות והכנתן לשידור מיידי.
>הוצאת כותרות מקולות שנשמעו במהלך השידור - לצורך מהדורת הסיכום של
היומן.
  
התנסות:
סיור במערכת חדשות ואקטואליה של אחת מתחנות הרדיו.
ליווי מערכת יומן בתהליך ההכנה של השידור.

מקור:
רדיו נכון תכ"ל תקשורת משודרת ברדיו לכיתות י"א, י"ב;
צבי לי-דר, מנחם גרנית, גדעון הוד, נאוה סביון, נתיב רובינזון, שמואל
רפאלי; עמ' 119-125, המפקח על מגמת טכנולוגיות תקשורת במשרד החינוך ומפ"ט עמל
 
  

 
 
  גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש