דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  אודות המגמה
  מקצוע תקשורת וחברה
  תוכנית הלימודים
  מערכים בתקשורת וחברה א
  מערכים בתקשורת וחברה ב
  מערכים בתקשורת וחברה ג
  מבניות בתקשורת וחברה ג
  מאמרים תיאורטיים
  מאמרים בנושא עיתונות
  מאמרים בנושא רדיו
  מאמרים בנושא טלוויזיה
  מאמרים בנושא פרסום
  موضوع الاعلام والمجتمع
  תקשורת אלקטרונית
  פרסום ויחסי ציבור
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,539,290 כניסות לאתר
במעלה המידרוג

מאת: אורן טוקטלי

שנים מדברים אצלנו על "רייטינג" לקראת הפעלתו של ערוץ טלוויזיה מסחרי בישראל, היה
ברור שמהר מאוד נזדקק למדידה מדויקת של הצפייה. אם בעידן של טלוויזיה מונופוליסטית
ניתן היה להסתפק באינדיקציות כלליות על שיעורי הצפייה, באמצעות משאלים טלפוניים של
"היום שאחרי" (Recall), אין הדבר מספיק עוד במערכת פלורליסטית-תחרותית, לא כל שכן
מסחרית.
 
יודעי דבר דיברו כבר מזמן על הצורך בהנהגתה של שיטת ה- People Meters המקובלת
במדינות רבות וקרויה על שמם של המכשירים המוצמדים למקלטי טלוויזיה, ומודדים בזמן
אמיתי באיזה ערוץ צופים בני הבית. אלא שעלותם של מכשירים אלה גבוהה, ומורכבות
הנושא מחייבת היערכות ארגונית וסטטיסטית לא פשוטה כלל ועיקר, והעניין נדחה.
 
משהחל הערוץ המסחרי בשידוריו, אי אפשר היה עוד להסתפק בשיטה הישנה ועל כן הנהיגה
הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו מערכת מדידה בזמן אמיתי, המבוססת על משאלים טלפוניים
ועל מדגמים גדולים יותר. יש לשיטה זו יתרונות על פני משאלי ה- Recall, אך גם היא
איננה מהווה פתרון אופטימלי לבעיה, וודאי כאשר כל ערוץ מבצע את מדידותיו ובדיקותיו
באופן נפרד.
 
על כן, לפני כשנתיים חברו יחדיו רוב הארגונים בישראל אשר עניינם טלוויזיה, והקימו את
"הוועדה הישראלית למידרוג", כדי שסוף סוף גם בישראל תונהג מערכת מודרנית ואחידה
למדידת הצפייה בטלוויזיה כמקובל בעולם, על בסיס שיטת ה- People Meters.
 
היתרון הראשון של השיטה החדשה, הוא בהיערכות המשותפת והמוסכמת של כל הגורמים
הנוגעים לשידורי טלוויזיה בישראל. כך ניתן לא רק לגייס ממון רב יותר מאשר יכול כל
אחד מהגופים בנפרד, אלא גם, אולי בעיקר, זוהי דרך המבטיחה את אמונם של הכל בנכונות
הממצאים, בידיעה שלאורך כל הדרך נעשה הכל כדי להבטיח שהנתונים ייאספו, יעובדו
ויוצגו באופן מקצועי וחסר פניות.
 
הוועדה הישראלית למידרוג - תוביל
בוועדה הישראלית למידרוג חברים רשות השידור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,
המועצה לשידורי כבלים, הטלוויזיה החינוכית, טלעד, קשת ורשת, האיגוד הישראלי לפרסום
ואיגוד המפרסמים בישראל. כיו"ר הוועדה בשנה הראשונה כיהן נחמן שי, מנכ"ל הרשות
השנייה, ועתה ממלא תפקיד זה ד"ר עמית שכטר, היועץ המשפטי של רשות השידור; גם בעתיד
יתחלף מדי שנה ממלא תפקיד זה. כמנכ"ל הוועדה מונה הח"מ.
 
הוועדה בחרה במכרז בחברת טל-גאל (AGB) אשר תקים את המערכת ותמדוד את הצפייה.
 
טל-גאל (AGB) - תפעיל
חברת טל-גאל הוקמה ע"י חברות הסקרים הוותיקות "טלסקר", בראשותו של דורי שדמון,
ו"גאלופ ישראל" בראשותו של יעקב לוי, והיא נהנית מגיבוי מקצועי של חברת המחקר
הבריטית הגדולה AGB Taylor Nelson אשר הקימה ומפעילה מערכות למדידת צפייה
בטלוויזיה בבריטניה ובמדינות רבות באירופה ובעולם כולו.
 
כך תעבוד השיטה
מדי הצפייה (People Meters) יותקנו בבתיהם של 385 משפחות ברחבי ישראל. המספר נראה
לכאורה נמוך, לעומת אלפי המרואיינים מדי יום, כיום, אך זוהי טעות אופטית. מספר זה
מייצג כ- 1,400 איש (לאחר שניכינו 10% ממספר הבתים אשר הוספו כרזרבה "ליתר בטחון"
והכפלנו ב- 4 נפשות בממוצע לכל משק בית). את נהגי הצפייה של אלה מודדים באופן
רצוף, בעוד שהמידע הנאסף מאלפי המרואיינים בשיטה הנוכחית, מתפזר על פני שעות רבות,
כך שלמעשה בכל דקה נתונה נשאלות כיום כ- 10 משפחות ממוצעות בלבד (או כ- 300 בחצי
שעה).
 
המכשירים צוברים את המידע על מצבו של כל אחד מהמקלטים בבית, אם הוא דולק ולאיזה
ערוץ הוא מכוון. וכדי שנדע אחר כך מהו הפרופיל של הצופים, בני הבית מתבקשים לסמן
באמצעות שלט רחוק, מתי התחיל כל אחד מהם לצפות בטלוויזיה ומתי הפסיק. את כל השאר
עושה המערכת באופן אוטומטי: בודקת איזה ערוץ משדר המקלט, מודדת כמה זמן ומתי היתה
הצפייה של כל אחד, בכל אחד מהערוצים, ואחר כך גם משגרת את הנתונים בשעות הקטנות
של הלילה, למרכז עיבוד הנתונים, בו יופקו, לקראת בוקר, הדוחות.
 
יסוד חשוב בשיטה זו, הוא הרכבה של קבוצת משקי הבית אשר את התנהגות הצפייה שלה
מודדים. זה איננו מדגם מקרי אלא מדגם המורכב בקפידה רבה, מתוך מגמה שייצג את
אוכלוסיית ישראל, ככל האפשר במדויק. לשם כך, ייערך בתחילת הדרך 'סקר כינון'; זהו סקר
גדול, בקרב אלפי משקי בית, אשר נועד קודם כל לאתר את המשתנים שיש להם זיקה לנהגי
הצפייה בטלוויזיה )גיל, ותק בארץ וכו'( ועל בסיס משתנים אלה, יורכב ה'פאנל' - זוהי
אותה קבוצה "מיוחסת" אשר מייצגת בהרכבה את אוכלוסיית הארץ ובבתיה יותקנו המצ"פים
(הם 'מדי הצפייה', ה- People Meters בלע"ז).
 
אגב, מובן מאליו ששיטה זו מבוססת על התנהגות טבעית - בלתי מושפעת מיסודות זרים - של
הצופים, חברי הפאנל. לשם כך תישמר אלמוניותם והם יוחלפו מעת לעת. בכלל, כדאי לדעת
שגם חברת טל-גאל, וגם הוועדה הישראלית למידרוג, בעזרת מומחים בתחומים השונים, יעקבו
אחר המתרחש באופן רצוף, במטרה לשמור על איכות המדידה, הנתונים והמימצאים, לאורך
זמן.
 
אלו נתונים תספק המערכת?
דו"חות המערכת יספקו לא רק ניתחי צפייה בערוצים (share), ודירוגי תוכניות (רייטינג)
ממוצעים וכלליים, אלא גם פילוחים, פרופילים דמוגרפיים של תוכניות, נתוני עונתיות,
ניתוחי פרסומות ועוד כהנה וכהנה, לרבות דוחות מורחבים ומיוחדים, דוחות יומיים,
שבועיים, רבעוניים וכו', בהתאם לצרכי הלקוחות. מותר לצפות שדוחות אלה יהפכו לכלי
עבודה יומיומי לכל מי שעניינו שידורי טלוויזיה.

 
מתי?
עריכת סקר הכינון, בחירת הפאנל, ייצור המצ"פים והתקנתם בבתי חברי הפאנל, כל אלה
ידרשו כ- 9 חודשים (כרגיל...), ואחר כך צריך עוד לבדוק את המערכת ולהריץ אותה, בטרם
ישוחררו הנתונים לפרסום. על כן, נאלץ כולנו להתאזר בסבלנות ורק ברבעון האחרון של
1997, ניתן יהיה לפרסם נתונים שנוכל לבטוח באמינותם ומהימנותם.

הכותב הוא מנכ"ל הוועדה הישראלית למידרוג.
 
 
מקור:
 
אותות 96', מס' 197, עמ' 26, הוצאת איגוד המפרסמים בישראל
 

 
 

 

 
  גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש