דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  אודות המגמה
  מקצוע תקשורת וחברה
  תוכנית הלימודים
  מערכים בתקשורת וחברה א
  מערכים בתקשורת וחברה ב
  מערכים בתקשורת וחברה ג
  מבניות בתקשורת וחברה ג
  מאמרים תיאורטיים
  מאמרים בנושא עיתונות
  מאמרים בנושא רדיו
  מאמרים בנושא טלוויזיה
  מאמרים בנושא פרסום
  موضوع الاعلام والمجتمع
  תקשורת אלקטרונית
  פרסום ויחסי ציבור
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,539,814 כניסות לאתר
תדריך חדשות ואקטואליה (תדריך נקדי)

מאת: דן כספי

אף שתקנון האתיקה של מועצת העיתונות חל על כל העיתונאים חברי אגודת העיתונאים,
ובכללם העיתונאים עובדי רשות השידור, עובדים אלה כפופים גם לכללי אתיקה נוספים,
המיוחדים לעיתונאים בתקשורת האלקטרונית. כללים אלה נוסחו ביזמת קברניטי רשות
השידור, שרצו לבסס את עצמאותם העיתונאית של עובדי הרשות מול הממסד הפוליטי, ונוכח
אילוצי חוק רשות השידור (במיוחד סעיפים 2 ו- 4 בו) החליטו להקדים תרופה למכה
ולגבש קוד אתי מפורט, אשר ינחה את העובדים בהיבטים המיוחדים של העבודה העיתונאית
בתקשורת האלקטרונית. התפקיד הוטל על ועדה מיוחדת, שחבריה היו עובדים בכירים ברדיו
ובטלוויזיה, ובראשם העיתונאי הוותיק נקדימון (נקדי) רוגל. במרס 1972 פרסמה הוועדה
את "התדריך לעובדי החדשות והאקטואליה", שזכה במסדרונות הרשות לכינוי "תדריך נקדי".
התדריך, המנסה להגדיר כללי "אמינות, הגינות, איזון ומקצועיות בשידורי החדשות וענייני
היום של רשות השידור", היה במהרה למעין "מורה נבוכים" לענייני אתיקה מקצועית של
השדרים ברדיו ובטלוויזיה, ולדגם חיקוי בערוצי השידור החדשים, אף שהודגש בו כי "אין
התדריך שבכתב בא במקומם של הוראות ופיקוח ובירורים שונים בפורומים המתאימים לפני
מעשה ואחריו".

בעקבות סעיף 2 בחוק רשות השידור ("הרשות תקיים את השידורים כשירות שידור ממלכתי")
קובע התדריך, כי "אין לרשות קול, מדיניות, או השקפה משלה, אין הרשות משדרת 'מאמרי
מערכת'. תפקידם של הרשות ושל עובדיה להניח לקולות השונים לדבר בעד עצמם" (ההדגשה
במקור). בעקבות סעיף 4 בחוק, המבטיח שידור "אינפורמציה מהימנה", חוזר ומבהיר
התדריך, כי "תפקידם העיקרי של עובדי האינפורמציה ברשות הוא אפוא לספק למאזינים
ולצופים מידע מהימן, בדוק ושלם ככל האפשר כדי להניח להם להגיע למסקנות מעצמם ולא
להביא עובדות ומסקנות מוכנות בצדן". כדי לסייע בכך מבחין התדריך בין סוגים שונים של
מידע: "חובה להפריד בדרך שתהיה ברורה לאוזן ולעין בין מידע עובדתי (straight news) מכאן, לבין פרשנות (commentary) וניתוח (news analysis) מכאן".

התדריך עוסק בהרחבה גם ביחסי הגומלין בין השדרים לבין מקורות המידע שלהם. סעיף 24
לתדריך מפרט שישה כללים, מעין מצוות עשה ולא-תעשה שמומלץ לשדרים לנהוג לפיהם בעת
ראיון משודר:
1. סודו של הריאיון הטוב הוא סקרנות אמת הנשענת על הכרה טובה של הנושא הנדון
ושל המרואיין .
2. בל יבליט המראיין את אישיותו ואת דעותיו שלו בנושא.
3. אל תתרפס ואל תתבטל לפני המרואיין. כך גם אל תפגין אינטימיות מופלגת.
4. אל תעודד תשובות מתחמקות ולא תסייע למרואיין לחמוק מן הנושא המרכזי .
5. אל תהיה גס ומציק.
6. אל תקריב את מידות הנימוס והאדיבות למען "הצדק והאמת", אל תהיה
אינקוויזיטור .

נוכח השינויים במפת השידור בישראל החליטה רשות השידור בראשית שנות התשעים לבקש
מנקדימון רוגל ומהיועץ המשפטי לרשות, עו"ד עמית שכטר, לחזור ולרענן את המסמך.
המהדורה החדשה והמעודכנת של מסמך נקדי, "תדריך חדשות ואקטואליה", אושר בוועד המנהל
של רשות השידור באפריל 1995, ויצא לאור שלושה חודשים לאחר מכן. אף שגם במתכונתו
החדשה משמש התדריך מסמך פנימי של רשות השידור, הוא נלמד בחוגים רבים לתקשורת
באוניברסיטאות ובמכללות.
 
הסדרים לא-פורמליים ברמת המיקרו
מקורם של ההסדרים הלא-פורמליים בין פוליטיקאים לבין עיתונאים בקרבה הסוציולוגית
והפיסית ביניהם. הקרבה הסוציולוגית מבוססת על רקע חברתי משותף (מוצא, השכלה, אזור
מגורים וכו'), ואילו הקרבה הפיסית יסודה בקשרי גומלין קרובים ותכופים ביניהם, שאחד
מביטוייה הוא מעבר מתקשורת לפוליטיקה ולהפך. קרבה כפולה זו עשויה לשמש עוד ראיה
לכאורה בידי המחזיקים בתפיסה הניאו-מרקסיסטית, להוכחת טענתם, כי אמצעי התקשורת הם
חלק בלתי נפרד מן הממסד הפוליטי.

מקור:
 
תקשורת ופוליטיקה עמ' 74-73 ; הוצאת האוניברסיטה הפתוחה; 1997

 ©
באישור האוניברסיטה הפתוחה - כל הזכויות שמורות


אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך
או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה
שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מופרשת ובכתב
ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה

 
 
 

 גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש