דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  אודות המגמה
  מקצוע אופטיקה יישומית
  צילום סטילס
  טלוויזיה וקולנוע
  תוכנית הלימודים
  מאמרים - קולנוע ישראלי
  מאמרים - ייצוגים בקולנוע
  מאמרים - ז'אנרים ותיאוריות
  מאמרים - טכנולוגיה וטיפים
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,539,874 כניסות לאתר
מבוא לתורת הז'אנר

מאת: דניאל צ'נדלר

ניתוח ז'אנרי בשיטת "עשה זאת בעצמך"
את השאלות הבאות הצעתי לתלמידיי כהנחיות בסיסיות לניתוח טקסטים מנקודת מבט
ז'אנרית. שימו לב לכך שניתוח של טקסט שמוגדר אך ורק במונחי ז'אנר עלול להיות בעל
תועלת מוגבלת. הניתוח הז'אנרי עשוי גם להיות כרוך, כמובן, בחקירה מקיפה יותר של
הז'אנר: בבדיקת הז'אנר ניתן וכדאי להביא בחשבון גם סוגיות כגון כיצד השתנו מוסכמות
הז'אנר לאורך זמן.
 
כללי
>מדוע בחרתם בטקסט שאתם מנתחים?
>באיזה הקשר נתקלתם בו?
>איזו השפעה היתה לדעתכם להקשר זה על פרשנות הטקסט?
>לאיזה ז'אנר שייכתם בתחילה את הטקסט?
>מהו הניסיון שצברתם ביחס לז'אנר זה?
>באיזו התחום ובאילו נושאים בסיסיים עוסק הטקסט?
>באיזו מידה הז'אנר בטקסט זה הוא טיפוסי במונחי תוכן?
>אילו ציפיות יש לכם מטקסטים בז'אנר זה?
>האם גיליתם תוויות ז'אנריות פורמאליות לטקסט מסוים זה )היכן)?
>אילו תוויות ז'אנריות נתנו אחרים לאותו הטקסט?
>אילו מוסכמות של הז'אנרים זיהיתם בטקסט?
>באיזו מידה מותח הטקסט הזה את מוסכמות הז'אנר שלו?
>אילו מוסכמות נראות יותר כמו אלו של ז'אנר אחר (ואיזה ז'אנר, או אילו
ז'אנרים)?
>באילו מוטיבים או דימויים מוכרים נעשה שימוש?
>אילו מהטכניקות הצורניות/סגנוניות בהן נעשה שימוש הן טיפוסיות/לא טיפוסיות
לז'אנר?
>אילו מגבלות מוסדיות משתקפות בצורת הטקסט?
>לאיזה קשר ל"מציאות" מתיימר הטקסט?
>אילו מציאויות הוא משקף?
>אילו מטרות משרת הז'אנר?
>באילו דרכים מגולמות המטרות הללו בטקסט?
>באיזו מידה תאמו המטרות שלכם למטרות האלו כשהתחלתם לעסוק בטקסט?
>אילו הנחות וערכים אידאולוגיים מעוגנים לדעתכם בטקסט?
>איזו הנאה אישית אתם מפיקים מז'אנר זה? 
>לאילו הנאות קוסם הטקסט (ועד כמה הדבר טיפוסי לז'אנר)?
>האם הרגשתם ביקורתיים או מקבלים, מתנגדים או מאששים, קלילים או מרוכזים,
אדישים או חדורי מוטיבציה (ומדוע)?
>אילו מרכיבים בטקסט נראו בולטים בגלל הידע שלכם על הז'אנר?
>לאילו ניבויים על אירועים הוביל הזיהוי הז'אנרי של הטקסט (ובאיזו מידה הם
התבררו כמדויקים)?
>לאילו היקשים על אנשים ומניעיהם הוביל זיהוי הז'אנר שלכם (ובאיזו מידה הם
אוששו)?
>כיצד ומדוע נבדלה הפרשנות שלכם לטקסט מהפרשנות שניתנה לאותו הטקסט על ידי
אחרים?
 
צורת פנייה
>לאיזה סוג של קהל מיועד הטקסט, לדעתכם (ועד כמה הדבר טיפוסי לז'אנר)?
>כיצד פונה אליכם הטקסט?
>איזה סוג של אדם הוא מניח שאתם?
>אילו הנחות הוא מניח בדבר המעמד, הגיל, המין והמוצא האתני שלכם?
>איזה תחומי עניין הוא מניח שיש לכם?
>איזו רלוונטיות יש לטקסט בעצם מבחינתכם?
>איזה ידע הוא מניח כמובן מאליו?
>באיזו מידה אתם דומים ל"קורא האידאלי" שהטקסט מבקש לראות בכם?
>האם ישנם שינויים ניכרים בצורת הפנייה של הטקסט (ואם כן, במה הם כרוכים)?
>לאיזו תגובה מצפה מכם הטקסט, לדעתכם?
>עד כמה תגובה זו פתוחה למו"מ (האם אתם מוזמנים, מקבלים הוראה או נאלצים
להגיב בדרכים מסוימות)?
>האם מוטל עונש כלשהו על תגובה שלא בדרכים הצפויות?
>באיזו מידה אתם מוצאים שאתם "קוראים נגד הכיוון" של הטקסט והז'אנר?
>אילו נסיונות למקם אתכם בטקסט הזה אתם מקבלים, דוחים, או מבקשים לבחון
בעצמכם (ומדוע)?
>באיזו מידה יש זיקה בין האופן שבו הטקסט פונה אליכם לבין העמדה שבה הז'אנר
מציב אתכם (107:1988 Kress)?
 
קשר לטקסטים אחרים
>אילו אזכורים של טקסטים אחרים מופיעים בטקסט שאתם מנתחים (ולאילו טקסטים
אחרים)?
>מבחינה ז'אנרית, לאילו טקסטים הטקסט שאתם מנתחים דומה במיוחד?
>אילו מאפיינים מרכזיים משותפים לטקסטים הללו?
>מהם ההבדלים המרכזיים שאתם מזהים ביניהם?
  
 
מקור:
An introduction to genre theory; Daniel chandler
http://www.aber.ac.uk/~dgc/intgenre5.html 
 

 גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש