דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  אודות המגמה
  מקצוע אופטיקה יישומית
  צילום סטילס
  טלוויזיה וקולנוע
  תוכנית הלימודים
  מאמרים - קולנוע ישראלי
  מאמרים - ייצוגים בקולנוע
  מאמרים - ז'אנרים ותיאוריות
  מאמרים - טכנולוגיה וטיפים
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,538,434 כניסות לאתר
היה היה פנס בודד

הפקת האור, סוגי פנסים קיימים וההבדלים ביניהם, הנורות והשימוש בהן. מדור התאורה
החדש, כתבה שנייה.
 
בדיון לגבי סוגי הפנסים הקיימים, יש לחלק את מגוון הפנסים לשתי קטגוריות, בהתאם
לשתי תכונות עיקריות: צבע האור המופק באמצעות הפנס, ומבנה הפנס המשפיע על מרקם
האור ואפשרויות השליטה באלומה המופקת ממנו. במאמר הבא נרחיב על מבנה הנורות ודרך
פעולתן.
 
אופן הפקת האור וצבעו
גם את הנורה המפיקה את האור בפנס, ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון הוא
נורות הליבון, שמכונות גם נורות טונגסטן, הלוגן או קוורץ, המפיקות אור באמצעות
הזרמת זרם חשמלי דרך חוט להט העשוי מטונגסטן, עד להתלהטותו.
 
נורות אלו יכולות לעבוד בזרם חילופין או בזרם ישר. מאחר שחוט הלהט עשוי מטונגסטן,
התלהטותו יוצרת אור בעל טמפרטורת צבע של 3,200 מעלות קלווין. קיימות גם נורות
המפיקות אור בטמפרטורת צבע בסביבות 3,000 מעלות קלווין, המשמשות בעיקר
לתיאטרון, ונורות המפיקות אור בטמפרטורת צבע 3,400 מעלות קלווין, המשמשות בעיקר
לצילום סטילס.
 
הסוג השני של מקור האור הוא נורות מסוג פריקה, ובהן יוצרים קשת חשמלית בין שני
קטבים, בתווך הממולא בגז - כאשר תכונות הגאז בתווך הן הקובעות את טמפרטורת הצבע
המופקת מהנורה. נורות אלונ משמשות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה ליצירת הארה
בטמפרטורת צבע של 6,500 מעלות קלווין השוות לאור יום.
 
מבנה הפנס
ככלל בנוי הפנס ממעטפת, רפלקטור (מחזיר ומרכז אור), בסיס נורה, ונורה. תפקידי
המעטפת כוללים שליטה באור באמצעות ריכוזו ומניעת פיזורו, הגנה על הנורה והגנה על
המשתמש.
 
בסיס הנורה עשוי מחומר עמיד בחום, בדרך כלל מחרסינה, ובתוכו נמצאים המגעים,
המוליכים את הזרם החשמלי אל הנורה. גם הרפלקטור עשוי מחומר עמיד בחום גבוה,
ומתפקידו להשיב את קרני האור המופקות מהנורה ושנעו לכיוון האחורי של המעטפת. לכן
הוא קעור ועשוי מחומר מבריק.
 
לאופן מבנה המעטפת חשיבות רבה בקביעת ההבדל בין הסוגים השונים של הפנסים. כאן
ניתן להצביע על אבחנה ברורה בין פנסים עם עדשה בקצה המעטפת, ולבין אלו שהם ללא
עדשה (OPEN FACE).
 
פנסי עדשה
תחילה נסקור את אופן פעולת העדשה. לדוגמה, עדשת המצלמה, המרכזת את קרני האור
המקבילות המגיעות והעוברות דרכה, לנקודה בה התמונה ממוקדת (נקודת משטח הסרט או
משטח שביב חיישן ה-CCD). נקודה זו נקראת נקודת המוקד של העדשה. המרחק בין נקודה
זו לבין העדשה נקרא אורך המוקד של העדשה.
 
לענייננו, קביעת נורה כמקור אור על נקודת המוקד של העדשה הנמצאת במעטפת הפנס, גורם
לקרני האור היוצאות במרוכז מהנורה, להתפזר בצורת קרני אור מקבילות. שינוי מיקום
הנורה ביחס לעדשה, על גבי אורך המוקד, גורם לפיזור האור או מיקודו.

מיקוד האור, המכונה SPOT, ופיזור האור המכונה FLOOD, מושגים באמצעות שלושה סוגים
עיקריים של פנסים.

בראשון נעה הנורה על גבי מסילה, קדימה ואחורה (על גבי אורך המוקד), בעוד העדשה
קבועה בקצה המעטפת. זה הסוג הנפוץ ביותר בתאורת קולנוע וטלוויזיה.

בסוג השני מיקום הנורה והעדשה במעטפת קבוע, והמשתנה הוא סוג העדשה. לפנס מסוג זה
נלוות מספר עדשות שונות, היוצרות פיזור שונה של אלומת האור.

בשלישי מיקום הנורה וסוג העדשה ומיקומה, קבועים. פנסים אלו משמשים בעיקר להארה
בתיאטרון ובמופעים. כאשר רוצים לשנות את גודל פיזור אלומת האור בפנס מעין זה,
משתמשים במעטפת פנס אחרת ובה עדשה אחרת עם נקודת מוקד שונה.
 
זה המקום להזכיר שקיימות מספר עדשות: Plano-convex, Fresnel, Step הנפוצה ביותר
בשימוש היא עדשת הפרנל.

פנסים ללא עדשה
המשותף לקבוצת הפנסים ללא עדשה הנקראים גם Open Face, הוא שאין כל חוצץ בין האור
המופק מהנורה ולבין העצם המואר. ייעוד פנסים אלו הוא לשטיפה, אך הם נבדלים זה מזה
בדרך השימוש בהם. ניתן למנות בהם את פנסי התפוז, ה-Broad, הציקלורמה (CYC)
וה-Softlite.

התפוז נקרא כך בגלל צבעו הכתום, ונבדל מעט מהשאר בכך שניתן לרכז או לפזר את אלומת
האור המופקת ממנו באופן די מוגבל. פעולה זו מושגת באמצעות קביעת הרפלקטור בחלק
האחורי של מעטפת הפנס, והנעת הנורה קדימה ואחורה. זאת להבדיל מפנסי עדשה, בהם
הרפלקטור נע יחד עם הנורה כיחידה אחת.

ה-Broad הוא בעל מבנה ורפלקטור קעורים, ומשמש להארה של משטחים גדולים. בפנס
הציקלורמה, המשמש להארת תפאורה, בנוי הרפלקטור באופן מיוחד היוצר פיזור אחיד של
עוצמת האור על המשטח.
 
בניגוד לפנסים בהם נעו קרני האור ישר קדימה ואלו ש"ברחו" הוחזרו באמצעות הרפלקטור,
או בפנסי עדשה בהם הקרניים רוכזו בעזרת העדשה; קרני האור בפנס ה-Softlite, נעות
לאחור לכיוון הרפלקטור וממנו מוחזרות באופן בו האור רך ומפוזר.
 
פנסים אחרים
קיימים סוגים נוספים של פנסים, שלא שייכים באופן מובהק לאחת מהקטגוריות שצויינו,
ונזכיר חלק מהם. סוג אחד עושה שימוש מורכב ומתוחכם בעדשות לצורך ריכוז משמעותי של
אלומת האור, כגון פנס ה- Follow spot או ה- Dedo. אחרים, כמו ה- Modules המשמש
להארת שטיפה, משתמש בנורות עם רפלקטור פנימי המוצבות בזוגות. כל נורה ניתנת לצידוד
ימין ושמאל וכך יש שליטה מקסימלית על אלומת האור.
 
צריך להזכיר גם את הנורות הפלורוסנטיות העושות שימוש בטכנולוגיה מודרנית והמפיקות
אור בטמפרטורת צבע של 3,200 מעלות קלווין, וגם אור יום. סוג זה של הארה מוגדר
כתאורה קרה, והשימוש בו מקבל תאוצה לאחרונה.

לסיום יש להזכיר את הסיבים האופטיים, שהם מעין אוסף חוטים, מוליכי אור, המחוברים
למקור אור רב עוצמה, כשכל קצה חוט הוא בעצם פנס בזעיר אנפין. השימוש בסוג זה של
תאורה הולך ופוחת.
 
כל הפנסים שהוזכרו עד כה, מגיעים למשתמש, עם כנפי מתכת שחורות בצידי המעטפת
הקדמית של הפנס, המשמשות לחיתוך ושליטה על אלומת האור. אלו האביזרים הראשונים
בתחילת הדרך, הממוקמים בפנס לעיצוב האור בדרך לעצם המצולם. על כך בהרחבה בפרקים
הבאים.
 
מקור:
+AV דו ירחון לאודיו, וידיאו וטלוויזיה, מס' 11, עמ' 38, הוצאת אי.וי.בי
הפקות בע"מ
 
 

 גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש