דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  אודות המגמה
  מקצוע אופטיקה יישומית
  צילום סטילס
  תוכנית הלימודים
  מאמרים בנושא צילום
  קישורים בצילום
  טלוויזיה וקולנוע
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,539,844 כניסות לאתר
ביבליוגרפיה לנושא תפישה חזותית

Visual Perception
References and Suggested Reading

Abercrombie, M L J (1969): The Anatomy of Judgement. Harmondsworth: Penguin

Ackerman, Diane (1990): A Natural History of the Senses. London: Chapmans

Allport, Gordon W (1958): The Nature of Prejudice. New York: Doubleday Anchor

Allport, Gordon W & Leo J Postman ([1945] 1966): 'The basic psychology of rumor'. In Eleanor E Maccoby, Theodore M Newcomb & Eugene L Hartley (Eds.) Readings in Social Psychology (3rd edn.). London: Methuen, pp. 54-65 [originally in Transactions of the New York Academy of Sciences, Series II , VIII: 61-81]

Arnheim, Rudolf (1970): Visual Thinking. London: Faber

Asch, S E (1955): 'Opinions and social pressures', Scientific American 193: 31-55

Baggett, P (1975): 'Memory for explicit and implicit information in picture stories', Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 14: 538-48

Barber, Paul J & David Legge (1976): Perception and Information. London: Methuen

Barlow, Horace, Colin Blakemore & Miranda Weston-Smith (Eds.) (1990): Images and Understanding. Cambridge: Cambridge University Press

Blasdel, G G, D E Mitchell & J Pettigrew (1977): 'A combined physiological and behavioral study of the effect of early visual experience with contours of a single orientation', Journal of Physiology 265: 615-36
Block, Jack & Jeanne Block (1951): 'An investigation of the relationship between tolerance of ambiguity and ethnocentrism', Journal of Personality 19: 303-11

Block, J Richard & Harold F Yuker (1992): Can You Believe Your Eyes? London: Robson

Bloomer, Carolyn M (1976): Principles of Visual Perception. New York: Van Nostrand

Bolles, Edmund Blair (1991): A Second Way of Knowing: The Riddle of Human Perception. New York: Prentice-Hall

Boring, Edwin G (1930): 'A new ambiguous figure', American Journal of Psychology 42: 444-5

Brewer, W F & J C Treyens (1981): 'Role of schemata in memory for places', Cognitive Psychology 13: 207-30

Bruce, Vicki & Patrick R Green (1990): Visual Perception: Physiology, Psychology and Ecology. Hove: Erlbaum

Bruner, Jerome & Cecile C Goodman (1947): 'Value and need as organizing factors in perception', Journal of Abnormal and Social Psychology 47: 33-44

Bruner, Jerome & Leo Postman (1949): 'On the perception of incongruity: A paradigm', Journal of Personality 18: 206-23

Bugelski, B R & Delia A Alampay (1961): 'The role of frequency in developing perceptual sets', Canadian Journal of Psychology 15(4): 201-11

Carmichael, L, H P Hogan & A A Walter (1932): 'An experimental study of the effect of language on the reproduction of visually perceived form', Journal of Experimental Psychology 15: 73-86

Carterette, Edward C & Morton P Friedman (Eds.) (1978): Perceptual Processing (Handbook of Perception, Vol. IX). New York: Academic Press

Classen, Constance (1993): Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures. London: Routledge

Cohen, Stanley & Jock Young (Eds.) (1981): The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Mass Media. London: Constable

Cole, Michael & Sylvia Scribner (1974): Culture and Thought: A Psychological Introduction. New York: John Wiley

Coren, Stanley & Joan Stern Girgus (1978): Seeing is Deceiving: The Psychology of Visual Illusions. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

Coren, Stanley, Clare Porac & Lawrence M Ward (1978): Sensation and Perception (International Edn.). New York: Academic Press

Coren, Stanley, Lawrence M Ward & James T Enns (1994): Sensation and Perception (4th Edn.; International Edn.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace

Dannenmaier, W D & F J Thumin (1964): 'Authority status as a factor in perceptual distortion of size', Journal of Social Psychology 63: 361-5

Davidoff, Jules B (1975): Differences in Visual Perception: The Individual Eye. London: Crosby Lockwood Staples

Dember, William N & Joel S Warm (1979): The Psychology of Perception, 2nd edn. New York: Holt, Rinehart & Winston

Deregowski, Jan B (1969): 'Perception of the two-pronged trident by two- and three-dimensional perceivers', Journal of Experimental Psychology 82: 9-13

Deregowski, Jan B (1976): 'Pictorial perception and culture'. In Held & Richards, op.cit., pp. 214-220

Deregowski, Jan B (1980): Illusions, Patterns and Pictures: A Cross-Cultural Perspective. London: Academic Press

Fineman, Mark (1981): The Inquisitive Eye. New York: Oxford University Press

Fisher, Jerome (1951): 'The memory process and certain psychosocial attitudes, with special reference to the law of prהgnanz', Journal of Personality 19: 406-20

Frisby, John P (1979): Seeing: Illusion, Brain and Mind. Oxford: Oxford University Press

Gombrich, Ernst H (1977): Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon

Goodman, Nelson (1968): Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. London: Oxford University Press

Gregory, Richard L (1970): The Intelligent Eye. London: Weidenfeld & Nicolson

Gregory, Richard L (1990): Eye and Brain: The Psychology of Seeing (4th Edn.). Oxford: Oxford University Press

Gregory, Richard L (1974): Concepts and Mechanisms of Perception. London: Duckworth

Gregory, Richard L & E H Gombrich (Eds.) (1973): Illusion in Nature and Art. London: Duckworth

Haber, Ralph N & Maurice Hershenson (1973): The Psychology of Visual Perception. New York: Holt, Rinehart & Winston

Hastorf, Albert H & Hadley Cantril (1954): 'They saw a game: A case study', Journal of Abnormal Social Psychology 49: 129-34. Also in Robert E Ornstein (Ed.) (1973): The Nature of Human Consciousness. San Francisco: W H Freeman, pp. 185-194 and Robert E Ornstein (1986): The Psychology of Consciousness. Harmondsworth: Penguin, pp. 70-79

Held, Richard & Whitman Richards (Eds.) (1976): Recent Progress in Perception: Readings from 'Scientific American'. San Francisco: W H Freeman

Hess, E H (1965): 'Attitude and pupil size', Scientific American 212: 46-54

Highwater, Jamake (1981): The Primal Mind: Vision and Reality in Indian America. New York: Harper & Row

Hirsch, H V (1972): 'Visual perception in cats after environmental surgery', Experimental Brain Research 15: 409-23
Hochberg, Julian E (1964): Perception. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Ittelson, W H (1951): 'Size as a cue to distance. Static localization', American Journal of Psychology 64: 54-67

Kaufman, Lloyd (1974): Sight and Mind: An Introduction to Visual Perception. New York: Oxford University Press

Kreech, David & Richard S Crutchfield (1971): 'Perceiving the World'. In Wilbur Schramm and Donald F Roberts (Eds.): The Process and Effects of Mass Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press, pp. 235-264 [Excellent]. A version of this paper can also be found in David Krech, Richard S Crutchfield & Egerton L Ballachey (1962): Individual in Society: A Textbook of Social Psychology, Chapter 2 ('Cognition'). New York: McGraw-Hill, pp. 17-67

Leeper, Robert (1935): 'A study of a neglected portion of the field of learning: The development of sensory organization', Journal of Genetic Psychology 46: 41-75

Leuba, Clarence & Charles Lucas (1945): 'The effects of attitudes on descriptions of pictures', Journal of Experimental Psychology 35: 517-24

Levine, Robert, Isidor Chein & Gardner Murphy (1942): 'The relation of the intensity of a need to the amount of perceptual distortion', Journal of Psychology 13: 283-93

Lloyd, Barbara B (1972): Perception and Cognition: A Cross-Cultural Perespective. Harmondsworth: Penguin

Loftus, Elizabeth (1974): 'Reconstructing Memory: The Incredible Eyewitness', Psychology Today (December): 116-9

Loftus, Elizabeth (1979): Eyewitness Testimony. Cambridge, MA: Harvard University Press

Lowe, Donald (1982): History of Bourgeois Perception. Brighton: Harvester Press

Luckiesh, M (1965): Visual Illusions. New York: Dover

McLuhan, Marshall (1962): The Gutenberg Galaxy. London: Routledge & Kegan Paul

Muenzinger, K F (1942): The Psychology of Behavior. New York: Harper

Murch, Gerld M (1973): Visual and Auditory Perception. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill

Nelson, Richard K (1983): Make Prayers to the Raven: A Koyukon View of the Northern Forest. Chicago: University of Chicago Press

Newcomb, Theodore M (1952): Social Psychology. London: Tavistock

Ong, Walter J (1967): The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History. New York: Simon & Schuster

Palmer, Stephen E (1975): 'The effects of contextual scenes on the identification of objects', Memory and Cognition 3(5): 519-26
Pick, Anne D & Herbert L Pick Jr (1978): 'Culture and perception'. In Edward C Carterette & Morton P Friedman (Eds.): Perceptual Ecology (Handbook of Perception, Vol. X). New York: Academic Press, pp. 19-39

Sacks, Oliver (1995): An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales. New York: Vintage/Random House

Schiffman, Harvey R (1976): Sensation and Perception: An Integrated Approach. New York: John Wiley

Segall, Marshall H, Donald T Campbell & Melville J Herskovits (1966): The Influence of Culture on Visual Perception. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill

Sekuler, Robert & Randolph Blake (1994): Perception, 3rd edn. New York: McGraw-Hill

Senden, M von (1960): Space and Sight. London: Methuen

Smith, Jillyn (1989): Senses and Sensibilities. New York: John Wiley

Sontag, Susan (1979): On Photography. Harmondsworth: Penguin

Spoehr, Kathryn T & Stephen W Lehmkuhle (1982): Visual Information Processing. San Francisco: Freeman

Thouless, R H (1931): 'Phenomenal regression to the "real" object', Parts 1 & 2, British Journal of Psychology 21: 339-59 & 22: 1-30

Turnbull, Colin (1963): The Forest People. London: Reprint Society

Vernon, M D (Ed.) (1966): Experiments in Visual Perception. Harmondsworth: Penguin

Vernon, M D (1970): Perception Through Experience. London: Methuen

Vernon, M D (1971): The Psychology of Perception. Harmondsworth: Penguin

Warr, Peter B & Christopher Knapper (1968): The Perception of People and Events. London: John Wiley

Whorf, Benjamin Lee (1956): Language, Thought and Reality (Ed. John B Carroll). Cambridge, MA: MIT Press

Wilman, C W (1966): Seeing and Perceiving. Oxford: Pergamon

Yarbus, A L (1967): Eye Movements and Vision. New York: Plenum Press 
מקור:
 
Visual Perception - Selected Lecture Notes and
Transparencies; Daniel Chandler
http://www.aber.ac.uk/media/Modules/TF12710/visper07.html
  גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש