דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,547,999 כניסות לאתר
חוק הבזק (תיקון מספר ארבע) - טלוויזיה בכבלים ושידורי לווין

התיקון לחוק הבזק, שנתקבל בכנסת באוגוסט 1986, נועד להסדיר בחוק את הקמתן ואת
הפעלתן של תחנות טלוויזיה בכבלים וכן את הפעלת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין.
נקבע כי המדינה תחולק ל-32 אזורי זיכיון במגמה להבטיח את פיזורן הגיאוגרפי. בכל
אזור הוענק זיכיון לגורם אחד. כאשר נחקק החוק הציגו אותו יוזמיו כאמצעי תקשורת
אזורי-מקומי בעיקרו - מעין מקבילה משודרת למקומונים. בחוק אף הודגש במפורש אופיים
המקומי המובהק של המשדרים, מן האמור עולה, לכאורה, כי חייבת להיות הבחנה על פי
האזורים בכל סוגי המשדרים.
 
חרף המגבלות השונות עלה בידי הזכיינים לעקוף סעיפים שונים בחוק, לדוגמא למרות
ריבוי האזורים, הזיכיונות מרוכזים בידי חמש חברות בלבד: ערוצי זהב, מת"ב, גוונים, תבל
ועידן. יתירה מכך הזכיינים הקימו חברה משותפת בשם ICP לרכישת תוכניות בחו"ל וכן
להפקה משותפת של תוכניות מקומיות, זאת בניגוד לרוח הזיכיון. במקום להשקיע בהפקת
ערוצים בעלי אופי אזורי מקומי, משדרים כמעט כל הזכיינים חמישה ערוצים זהים של
תוכניות ספורט, סרטים, ומשדרי תרבות ובידור, המשוללים כל סממן אזורי ייחודי. למעשה
זכייני הכבלים מקיימים לוח משדרים אחיד בערוצי השידור המקומיים, מעין רשות שידור
כלל ארצית שלישית.

גם במקרה זה הוקמה מועצה לשידורי כבלים. הסמכות למנות את חברי המועצה נתונה בידי
הממשלה. המועצה מונה אחד עשר חברים : חמישה נציגי הממשלה ושישה נציגי ציבור. כמו
ברשות השידור וברשות השנייה, מוצבת בראש המועצה דמות המזוהה באורח מובהק עם הדרג
הפוליטי ממשלתי - ראש המועצה הוא נציג שר התקשורת. בין תפקידיה של המועצה : לקבוע
את מדיניות השידורים בטלוויזיה בכבלים, לייעץ לשר התקשורת וכן לקבוע כללים הנוגעים
למנויי הטלוויזיה בכבלים. בצד המועצה הארצית הוקמו בכל אחד מאזורי השידור ועדות
ייעוץ אזוריות, כל אחת בת שבעה חברים (שלושה בהמלצת הרשויות המקומיות באזור
וארבעה מקרב תושבי האזור המייצגים מוסדות חינוך ותרבות הפועלים באזור).

שידורי הטלוויזיה בכבלים כפופים למגבלות המוגדרות "שידורים אסורים". בין השאר נאסר
לשדר סרטים שלא קיבלו את אישור המועצה לביקורת סרטים ומחזות (צנזורה), סרטים או
תוכניות שיש בהם חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, תעמולה מפלגתית וסרטים או
תוכניות שיש בהם הסתה גזעית או לאומנית. קיומם של עשרות ערוצים בטלוויזיה בכבלים
מציב אתגר פיקוח חדש בפני הממסד הפוליטי.
 
על אף ההצלחה הכלכלית והחדירה המרשימה, כושר התיווך הפוליטי של חברות הכבלים אינו
רב, אם בשל אילוצים חוקיים, ואם מתוך בחירה מודעת של הזכיינים. אף שהזכיינים רשאים
לשדר תוכניות מקומיות וקהילתיות ובכללן חדשות ותוכניות אקטואליה - משדרים היכולים
לספק שירותי תיווך לממסדים פוליטיים מקומיים - התברר לזכיינים כי משדרים כאלה
עלולים לגרום מתחים לא רצויים בין הזכיינים לבין ראשי רשויות מקומיות. והואיל
והזכיינים נזקקו לשיתוף פעולה מצד גורמים אלה כדי לפרוס את רשת הכבלים ולהתבסס
באזור, הם ויתרו על שידורי חדשות ואקטואליה מקומית. הנטייה בהפקת משדרים מקומיים
כיום היא להעדיף כתבות צבע וחדשות רכות על כתבות העוסקות באופן ישיר במחלוקות
פוליטיות בזירה המקומית.
 
 גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש