דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,527,499 כניסות לאתר
מבוא

דרכי עבודה פסולות 
משה רונן

7.1
מה מותר ומה אסור לעיתונאים לעשות כדי להשיג סיפור טוב? האם המטרה העיתונאית
מצדיקה את כל האמצעים?
 
ישנה אימרה ישנה הגורסת, ש"עיתונאים ימכרו את האמא שלהם בשביל סקופ". האם דבקות זו
במטרה היא תמיד ערך חיובי?
 
ברור כי לא כל האמצעים כשרים. אפילו העיתונאים המכורים ביותר למקצועם לא יטענו כי
מותר להרוג אדם כדי להשיג ידיעה בלעדית. אבל עיתונאים לא מעטים יהיו מוכנים לעבור
על החוק פה ושם, ובלבד שישיגו את הידיעה החשובה והמעניינת.
 
השאלה היא היכן הגבול: איזו עבירה ירשו לעצמם עיתונאים לעבור, ומתי יימנעו מהפרת
החוק. רוב העיתונאים יהיו מוכנים לעבור על תקנות התעבורה ולדהור במכוניותיהם מעבר
למהירות המותרת, כאשר הם ממהרים לזירת אירוע ורוצים להשיג את הסיפורים ואת
הצילומים הטובים ביותר. אבל רק בודדים מהם יהיו מוכנים לפרוץ למשרד ממשלתי ולגנוב
ממנו מסמך חשוב כדי לפרסם את תוכנו.
 
7.2
התחרות החריפה בין כלי התקשורת והמהירות שבה נאלצים העיתונאים לעבוד מתנגשות
לעתים קרובות באתיקה.
 
עיתונאים ותיקים טוענים, כי כתבים צעירים ושאפתנים, מקומונים שעדיין לא אימצו נורמות
של אתיקה מקצועית, חוסר ידע וחוסר מקצועיות - כל אלה פוגעים ברמה המקצועית
ובאתיקה. לדעתם, בעיתונים מסויימים יהיו העורכים והכתבים מוכנים לעשות מעשים שלא
ייעשו כדי לפרסם עוד ידיעה (1).
 
זוהי טענה מסוכנת, מכיוון שהטוענים אותה - אנשי העיתונים הממוסדים, כתבים ועורכים
שהקפידו על כללי האתיקה - מסיקים ממנה, כי כדי לשרוד ולא להפסיד בתחרות גם עליהם
להתעלם מהאתיקה ולחצות את מה שהיה עד אתמול הקו האדום שלהם.
 
7.3
יש שלוש גישות לנושא: הגישה שבתקנון האתיקה של מועצת העיתונות בישראל אוסרת שימוש
כלשהו באמצעים פסולים, יהיו הנסיבות אשר יהיו. זוהי "הגישה המוחלטת".
 
בסעיף 20 לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות בישראל, תחת הכותרת "אמצעים פסולים",
נקבע: "לא ישתמשו עיתון ועיתונאי לשם השגת מידע באמצעים פסולים, שיש בהם קלון
למקצוע העיתונאות, ובכלל זה אלימות, סחיטה, איום, פיתוי, חדירה שלא כדין לרשות הפרט,
האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי אחר להשגת מידע, העלול בנסיבות העניין, לפגוע באופן
חמור באמון הציבור בעבודה העיתונאית" (2). התקנון החדש לא שינה את הגישה הבסיסית,
שנוסחה בסעיף 7 של תקנון האתיקה המקצועית הקודם של מועצת העיתונות בישראל: "לא
ישתמש עיתונאי לשם השגת מידע באמצעים פסולים כגון הערמה, פרובוקציה, פיתוי, סחיטה,
איום או אלימות (3).
 
בתקנון האתיקה של הטלוויזיה בכבלים בישראל אימצה המועצה לשידורי טלוויזיה בכבלים
את הגישה המוחלטת הזאת. בכלל אתיקה, שחוקקה המועצה היא קבעה, כי בעל זיכיון "לא
ינקוט אמצעים פסולים כדי להשיג מידע או לצלם או להקליט ראיון כלשהו; ראה בעל
הזיכיון, כי נושא מסויים מחייב השגת מידע בהסתר, יוודא מראש כי דרך השגת המידע
תעלה בקנה אחד עם כללים אלה ועם הוראות כל דין" (4).
 
7.4
באנגליה שליטה גישה אחרת. גם היא אוסרת שימוש באמצעים פסולים כדי להשיג מידע, אבל
מסייגת את האיסור באינטרס חשוב יותר, שהאנגלים מכנים "טובת הציבור". הגישה האנגלית
מקדשת איפוא את "טובת הציבור".
 
בסעיף 6 לכללי ההתנהגות של העיתונאים בבריטניה (בתוקף מתחילת 1991) נקבע:
 
"(א) עיתונאי לא ישיג מידע או יבקש מידע או תצלומים בדרכי הטעיה או התחזות או
בתחבולות עורמה.
 
(ב) עיתונאי רשאי לקחת מסמכים או תצלומים רק בהסכמתו המפורשת של הבעלים - אלא אם
טובת הציבור מחייבת זאת.
 
(ג) תחבולה יכולה להיות מוצדקת רק לטובת הציבור, ורק כאשר אין אפשרות להשיג את
החומר בכל דרך אחרת".
 
בסעיף 7 לאותם כללים נקבע:
"(א) עיתונאי לא ישיג מידע או תצלומים על ידי הפחדה או הטרדה.
 
(ב) עיתונאי לא יצלם אדם בתחום הפרט; לא יתמיד בהתקשרות טלפונית אל אדם או בחקירתו
אחרי שהתבקש לחדול; לא יישאר בתחום הפרט של אדם לאחר שנתבקש לצאת; ולא יעקוב
אחרי אותו אדם. כל אלה - אם טובת הציבור אינה מחייבת זאת" (5).

7.5
הגישה השלישית לנושא השימוש באמצעים פסולים על ידי עיתונאים מיוצגת על ידי שלושה
עיתונאים מובילים בארצות הברית. גישה זו, שניתן לכנותה "הגישה היחסית", שמה את
הדגש על היחס שבין חומרת האמצעים לבין עוצמת הסיפור.
 
בנג'מין ברדלי, העורך האגדתי של ה"וושינגטון פוסט" בתקופת ווטרגייט, אמר פעם:
"איננו יכולים להשתמש בתרמית כדי לחשוף תרמית".

 
ויליאם תומס, עורך ה"לוס-אנג'לס טיימס", סבור כי הכל תלוי בגודל הסיפור לעומת חומרת
האמצעי. יש הבדל בין האמצעים שהוא יאשר כדי לחשוף רופא שתיין לבין האמצעים
לחשיפתה של מחלת נפש שבה לקה נשיא ארצות הברית.
 
אייב מ' רוזנטל, עורכו הגדול של ה"ניו יורק טיימס" עד 1986, מתנגד עקרונית שכתב
העיתון יתחזה לאדם אחר כדי להשיג סיפור, אבל הוא מסייג את התנגדותו:
 
"אם זו תהיה הדרך היחידה להציל חיים של מישהו..."
 
7.6
לכאורה מדובר בשלוש גישות שונות, אך למעשה לכולן אותו בסיס הגיוני: על עיתונאי
נאסר, ככלל, להשתמש באמצעים פסולים. אבל ישנם מקרים שבהם חסידי כל הגישות יתירו
לעיתונאי "לכופף" את האיסור. השאלה היא, כמובן, איפה מציב כל אחד את הקו האדום.
 
7.7

בפרקים 19-17 אעסוק במעשים פסולים שעיתונאי או כלי תקשורת עושים כדי להפיק טובת
הנאה אישית - לעיתונאי עצמו או לבעל כלי התקשורת. באותם מקרים אין בדרך כלל זהות
אינטרסים בין העיתונאי לבין המו"ל או בעל כלי התקשורת. הפעולה הסותרת את האתיקה
היא למען עניין אישי של אחד מהם.
 
בפרק זה הפגיעה באתיקה היא לכאורה למען המקצוע ומתוך שיקולים מקצועיים. העיתונאי
אינו פועל, לפחות ישירות, למען עצמו. הוא פועל "למען הציבור" כדי להביא לו מידע, כדי
לעשות את העבודה העיתונאית. אבל חשוב לזכור, כי גם במקרה כזה משרתים את עצמם
העיתונאי וכלי התקשורת - לפחות בעקיפין: אם הם יפרסמו הרבה יותר מידע מעניין, גם
היוקרה תגבר, וגם התפוצה תעלה (או שיעלו אחוזי הצפייה וההאזנה).
 
השימוש באמצעים פסולים נעשה לעתים קרובות מתוך עניין משותף של העיתונאי ושל
מעסיקיו. לעתים מסיתים המעסיק או העורך את העיתונאי לעבור על כללי האתיקה ומורים
לו להשתמש באמצעים פסולים כדי להשיג ידיעה או כתבה "בכל מחיר". זהו מקרה יוצא
דופן, שבו הפגיעה בכללי האתיקה ממוסדת ונעשית תוך עניין משותף ובהוראה מלמעלה.
 
מקור:
אתיקה עיתונאית, כרך א', עמ' 256-219, הוצאת ידיעות אחרונות
 
 

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש