מגמות הלימוד בחטיבה העליונה
  מגמת הנדסת מכונות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ייצור ממוחשבות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ימיות

לאתר חדש


פעילויות במגמה
  תחרויות
  כנסים
  תמונות מהווי המגמה
  השתלמויות

  FRC College
  תוכניות הלימודים
  מקצוע תשתית
  התמחויות
  תנאי קבלה
  רשימת מכללות

סביבות לימוד מקוונות
אוטוטרוניקה
חומרי לימוד מתוקשבים
מכטרוניקה
מאגר שאלות מקוון מעבדה
     לתרגילי מכניקה הנדסית
     לתרגילי בקרה במכונות
אתר הרובוטיקה הישראלי
מרכז מורים מורטק

1,326,093 כניסות לאתר

כניסה

חוזר מפמ"ר מכונות לתשע"א


דבר מפמ"ר מכונות לתשע"א

מורים יקרים!

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"א אני מבקש לאחל לכולנו שתהיה זו שנת הישגים, שנה של עבודה קשה ומאומצת שתביא סיפוק למורים, תפתח את ההתמחויות השונות במגמה ותביא עימה הצלחות לתלמידים.

עם כניסתי לתפקיד, ולנעליו הגדולות של נדב, לקחתי על עצמי מחויבות ללמוד את המערכת המדהימה בה פעלתי כמורה, מנחה, בוחן ומדריך מעל 20 שנה. היעד הראשון שלי בשנה זו הוא לשמר את הקיים, לפתח את המגמה באמצעות פתיחת התמחויות נוספות במסגרת שנת הרובוטיקה, תוכנית טו"ב ופרויקט חדשני במערכות רכב. כל שינוי שיתבצע בשנה הראשונה (וגם בהמשך הדרך) יהיה פועל יוצא של בקשות של מפקחי המגמה, מדריכיה ומורים המובילים אותה.

אתר המגמה "מערכות הנדסיות ממוחשבות" כולל את כל המידע הרשמי הקשור למקצועות הלימוד ולאופן בו פועלת המגמה שלנו.

כתובת האתר:
http://www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem

האתר דינמי ומתעדכן על העת ואתם מוזמנים להסתייע בו באופן רציף. לאחרונה עודכן באתר נוהל כתיבת עבודת גמר שמחייב את כל המורים, המנחים והבוחנים המעריכים את עבודות הגמר ופרויקטי הגמר.
יש הסכמה רחבה בקרב מובילי המגמה בחשיבות העלאת רמת התיעוד של עבודות הגמר ופרויקטי הגמר. לכן, נשים דגש בשנים הבאות על הצמדות לנהלים העומדים בסטנדרטים של איכות ומצוינות כיאות למגמה השואפת להיות בחזית העולם ההנדסי. תודה לשי קרני, עודד רייכספלד ורון אייזנברג שפעלו רבות למען פיתוח האתר ויזמו את רענון הנהלים בנושא עבודות הגמר.

כדי לייעל, ולהשביח את הטיפול בבחינות המעבדה והזמנת הבוחנים נתחיל להשתמש השנה במערכת חדשה שניתן להיכנס אליה מקישור בדף הבית של אתר המגמה. תודה לרון אייזנברג, לניסים הילל ולסמדר וישניה שקידמו רבות את הטיפול במערך הבחינות והבוחנים עד היום וימשיכו לעשות זאת גם בעתיד.

הקישור למערכת ניהול בחינות ובוחנים הוא:
http://exams.csit.org.il

כל מרכזי המגמות בבתי הספר ובמכללות חייבים להירשם למערכת בהקדם האפשרי, הרישום לוקח דקה. בשנה הראשונה נשתמש במערכת כפיילוט לעיתים במקביל לשימוש בדרך הקודמת של מאות טלפונים ודפי נייר. הבחינות החיצוניות בתשע"א תתבצענה במתכונת דומה לזו שהתקיימה בשנת הלימודים תש"ע. תודה לכל העוסקים במלאכה זו על מנת שהבחינות במגמה שלנו יהיו מהימנות ותקפות.

בתחום הרובוטיקה הגענו להישגים בקנה מידה עולמי, תודה לעופר בן יוסף, צביה גדניר וחיים דריבין שפועלים לקידום תחום זה. תודה גם לרון אייזנברג, עודד רייכספלד ואנשים נוספים שפעלו ללא לאות ופתחו בעשור האחרון מעל 50 התמחויות מכטרוניקה ברחבי הארץ. בשנתיים האחרונות נפתחו גם 25 התמחויות תיב"מ. בצד קידום תחומים טכנולוגיים חדישים: רובוטיקה ומכטרוניקה, אנחנו נפנה תשומת לב מיוחדת להעצמת תחום התיב"מ מתוך ראייה שהתמחות זו עשויה לצבור תנופת פיתוח מוחדשת במסגרת תוכנית טו"ב. בימים אלו אנו שוקדים על הכנת מפרט הצטיידות לסביבת למידה מודרנית במגמת תיב"מ. גם תחום הרכב צפוי לעבוד שידרוג לאור תשומת לב מיוחדת שמוענקת לתחום זה מצד משרד התחבורה, מינהל מדע וטכנולוגיה וגורמים נוספים.

 

תודה מיוחדת לדר' נדב בצר שבנה את מגמת מכונות במשך שני העשורים האחרונים ולרון אייזנברג שסייע בידו לאורך כל השנים הללו ושמר על המגמה בשלושת החודשים שחלפו עד לכניסתי לתפקיד.

בברכת שנה טובה ופורייה במגמת מכונות !

 דר' ירון דופלט – מפמ"ר מכונות