מגמות הלימוד בחטיבה העליונה
  מגמת הנדסת מכונות

לאתר חדש

התמחות מערכות תעופה
חומרי העשרה
  מגמת מערכות ייצור ממוחשבות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ימיות

לאתר חדש


פעילויות במגמה
  תחרויות
  כנסים
  תמונות מהווי המגמה
  השתלמויות

  FRC College
  תוכניות הלימודים
  מקצוע תשתית
  התמחויות
  תנאי קבלה
  רשימת מכללות

סביבות לימוד מקוונות
אוטוטרוניקה
חומרי לימוד מתוקשבים
מכטרוניקה
מאגר שאלות מקוון מעבדה
     לתרגילי מכניקה הנדסית
     לתרגילי בקרה במכונות
אתר הרובוטיקה הישראלי
מרכז מורים מורטק

 
1,331,414 כניסות לאתר

כניסה

בקרה במכונות - ספרים

לוגיקה

מערכות מיכון

תורת הבקרה

מערכות מיכון ובקרה

בקרה במכונות חלק א' - לוגיקה

תורת הבקרה

סטטיקה ותורת החוזק

חוזק ומבוא לפרקי מכונות

פרקי מכניקה

פרקי הנדסה ומדע

חוזק על אופנים

פרקי מכניקה

ספרים נוספים

בקרת תהליכים

מעבדה באוטומציה, פניאומטיקה ואלקטרופניאומטיקה מרדכי גדרון. מפ"ט-עמל. מחיר 25.00 ש"ח.
בחינות באוטומציה תעשייתית ופתרונן
רפאל גל. מפ"ט-עמל. מחיר 18.00 ש"ח. טופס הזמנה.


ארכיון