מגמות הלימוד בחטיבה העליונה
  מגמת הנדסת מכונות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ייצור ממוחשבות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ימיות

לאתר חדש


פעילויות במגמה
  תחרויות
  כנסים
  תמונות מהווי המגמה
  השתלמויות

  FRC College
  תוכניות הלימודים
  מקצוע תשתית
  התמחויות
  תנאי קבלה
  רשימת מכללות

סביבות לימוד מקוונות
אוטוטרוניקה
חומרי לימוד מתוקשבים
מכטרוניקה
מאגר שאלות מקוון מעבדה
     לתרגילי מכניקה הנדסית
     לתרגילי בקרה במכונות
אתר הרובוטיקה הישראלי
מרכז מורים מורטק

 
1,326,190 כניסות לאתר

כניסה

מכניקה הנדסית / בחינות בגרות

להלן ההנחיות המחייבות לשנה"ל תשע"ג כמו כן חובה להביא לידיעת הנהלת בית הספר את אוגדן השעות המעודכן למערכות ייצור ממוחשבות.

שאלון 838102 - מכניקה הנדסית א':
שאלון 838102 מהווה את יחידת הבסיס במקצוע המוביל. הוא שאלון בחירה מחייבת מינימילית במגמת מכונות. את השאלון מזמינים כמו כל השאלונים בכתב והוא מהווה 50% מהציון הסופי ביחידת לימוד זו. את חציו האחר יש להזמין לפי ההנחיות ובאמצעות
טופס ומערכת ניהול מקצוע.  תהליך הערכת מבחן המעבדה מפורט ב קריטריונים לבדיקת מבחן מעקב במכניקה הנדסית 838102 תשע"ג 

שאלון 838266 - מבחן מעבדה במכניקה הנדסית:
לחצו כאן ל- מאגר השאלות החדש עבור מבחן מעבדה במכניקה הנדסית 838266 שעלה בקיץ תשע"ב למאגר הממוחשב. מחולל המבחנים במאגר נמצא עדיין בתהליך שיפור. יש לזכור שמסייע לתרגול בעקבות תהליך לימודי המתבצע על פי תכנית הלימודים ולפי ספרי הלימוד. תהליך הערכת מבחן המעבדה מפורט בקריטריונים להערכת מבחן מעקב במכניקה הנדסית 838266 תשע"ב.

שאלון 838202 - מכניקה הנדסית יב - 2 יח"ל:
שאלון זה הוא שאלון העמקה במקצוע המוביל ומהווה הרחבה ל- 5 יח"ל. ללא שאלון זה תלמידים יתקשו בלימודי ההמשך בתחומי הנדסת מכונות.

על מנת לצפות בשאלון מומלץ להקיש על המקש הימני בעכבר מעל הקישור "שנה" ולשמור את הקובץ "שמירת יעד בשם" אל המחשב האישי. הקלקה כפולה על הקובץ בספריה תאפשר פתיחת הקובץ בתנאי שמותקנת תכנה לצפייה בקבצי PDF.

838102 - מכניקה הנדסית א' - 1 יח"ל  838202 - מכניקה הנדסית יב' - 2 יח"ל

עברית/שנה

 ערבית/שנה

  עברית/שנה

ערבית/שנה

הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2012
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2011
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2010
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2009
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2008
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2007
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2006 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2006 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2006 

טרום רפורמה:

 מכניקה הנדסית א'
838102 - 1 יח"ל

מכניקה הנדסית יא'
838201 - 2 יח"ל

מכניקה הנדסית יב' 
 838202 - 2 יח"ל

 מכניקה הנדסית - 838205
 השלמה ל- 3 יח"ל

הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2005
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2004 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2004 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2004 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2004
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2003 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2003 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2003 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf   2003


ארכיון