מגמות הלימוד בחטיבה העליונה
  מגמת הנדסת מכונות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ייצור ממוחשבות

לאתר חדש

  מגמת מערכות ימיות

לאתר חדש


פעילויות במגמה
  תחרויות
  כנסים
  תמונות מהווי המגמה
  השתלמויות

  FRC College
  תוכניות הלימודים
  מקצוע תשתית
  התמחויות
  תנאי קבלה
  רשימת מכללות

סביבות לימוד מקוונות
אוטוטרוניקה
חומרי לימוד מתוקשבים
מכטרוניקה
מאגר שאלות מקוון מעבדה
     לתרגילי מכניקה הנדסית
     לתרגילי בקרה במכונות
אתר הרובוטיקה הישראלי
מרכז מורים מורטק

1,331,382 כניסות לאתר

כניסה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת


אלסטיות ELASTICITY


היא יכולת החומר המעוות לחזור לצורתו התחלתית לאחר הפסקת פעולת הכוחות החיצוניים.
 
 

חזור לתחילת הרשימה


אפיצות FITS

התאמה בין שני חלקים המתחברים מכנית (גל ותותב). להלן קישור למציאת טולרנסים.

חזור לתחילת הרשימה


אפיצות לחץ FITS WITH PRESSING
התאמה בין שני חלקים כאשר גל תמיד גדול מתותב. לפירוק נדרש כוח רב.
חזור לתחילת הרשימה


אפיצות מעבר FITS WITH PASSAGE
התאמה בין שני חלקים כאשר גל ומתותב קרובים בגודלם. לפירוק נדרש כוח בינוני.
חזור לתחילת הרשימה


אפיצות מרווח FITS WITH CLEARANCE
התאמה בין שני חלקים כאשר גל תמיד קטן מתותב. לפירוק נדרש כוח קל.
חזור לתחילת הרשימה


גבול האלסטיות Elastic limit
אחרי נקודה P מקבל הגרף צורת עקום. מעל לנקודה P  וסמוך לה מצויה נקודה E. המאמץ המתאים לנקודה E  מכונה גבול האלסטיות אם נפסיק את הניסוי בכל נקודה עד לגבול האלסטיות ונפרוק בהדרגה את הכוח, יחזור המדגם למצבו הקודם, לפי אותו קו OE. פירוש הדבר, שכל דפורמציה, עד לנקודה זו, הייתה אלסטית הנקודה E כלכך קרובה לנקודה P שבדרך כלל מניחים שהנקודות P וE מתלכדות. אם נעביר אנך מנקודות P (או E) עד לציר האופקי, כל השטח המוגבל על ידי הקו OPE האנך והציר האופקי, מכונה התחום האלסטי של הדיאגרמה.
חזור לתחילת הרשימה


גבול הכניעה (או גבול הנזילה) Yield Point


 מעל לגבול האלסטיות נעשה העקום תלול פחות ובנקודה Y הוא כמעט אופקי. המאמץ המתאים לנקודה Y מכונה גבול הכניעה. פירוש הדבר, שבנקודה זו נכנע החומר ו"נוזל" בלי שמגדילים את הכוח.  

חזור לתחילת הרשימה


גבול הפרופורציות Proportional limit
עד לנקודה P נמצא המאמץ ביחס ישר להתארכות היחסית. המאמץ המתאים לנקודה P מכונה גבול הפרופורציות. עד לגבול מתקיים חוק הוק.
חזור לתחילת הרשימה


גוף קשיח SOLID BODY
גוף שלא משנה את צורתו ומידותיו עקב הפעלת כוחות חיצונים.
חזור לתחילת הרשימה


גזירה SHEAR

שני כוחות שווים ומנוגדים פועלים בניצב לצירו של הגוף קרוב אחד לשני. 

חזור לתחילת הרשימה


גל מתפתל AXLE
גל בעל שני גלגלים מסתובב במהירות קבועה (כלומר מצבו מאוזן).
חזור לתחילת הרשימה


דיאגרמת גוף חופשי (דג"ח) SOLID BODY DIAGRAM

תאור של הגוף ללא סמכים בהפעלת כל הכוחות כולל כוחות תגובה.

חזור לתחילת הרשימה


דפורמציה (עיווי) DEFORMATION
שינוי צורתו ומידותיו של גוף, עקב הפעלת עומסים, עליו.
חזור לתחילת הרשימה


דפורמציה אלסטית ELASTIC DEFORMATION
לאחר הורדת העומס גוף חוזר במלואו לצורתו ההתחלתית.
חזור לתחילת הרשימה


דפורמציה בפיתול TORSION DEFORMATION
היא זווית הפיתול של החתך כלפי חתך אחר באותו גוף.
חזור לתחילת הרשימה


דפורמציה פלסטית PLASTIC DEFORMATION
לאחר הורדת העומס הדפורמציה נשארת.
חזור לתחילת הרשימה


דרישות טכנולוגיות לפריט TECHNOLOGICAL REQUIREMENT
 • טיב פני השטח (SURFACE QUOLITY)      
 • מידה נומינלית (NOMINAL DIMENSION)
 • סיבולת עיבוד (PROCESSING TOLERANCE)
 • סטייה עליונה (UPPER LIMIT)
 • סטייה תחתונה (LOWER LIMIT)
 • דיוק העיבוד (PROCESS ACCURATHY)
 • סיבולת (TOLERANCE)
חזור לתחילת הרשימה


השחזה GRINDING
חידוד, ליטוש (השחזת סכין,השחזת), עיבוד עדין של מני החומר ע`י כלי נע.
חזור לתחילת הרשימה


התפשטות תרמית THERMIC EXPANSION
זו תופעת הגדלת הנפח של חומר כתוצאה מחימום.
חזור לתחילת הרשימה


זוג כוחות PAIR OF FORCES
שני כוחות מקבילים, שווים ומנוגדים המופעלים על אותו גוף.
חזור לתחילת הרשימה


חוזק STRENGTH
כושרו של הגוף לעמוד בעומסים המופעלים עליו בלי להישבר.
חזור לתחילת הרשימה


חוזק קיצון Ultimate Strength
לאחר הכניעה נעשה העקום תלול יותר והניסוי נמשך עד שהמדגם נקרע בנקודה Z. מן הדיאגרמה נראה בטעות, כי נקודת הקריעה Z נתונה במאמץ קטן יותר מנקודה B, המצויה בשיא הדיאגרמה. הסיבה לכך היא, שלפני שבירת המדגם נוצר עליו צוואר, ששטח החתך שבו קטן יותר מן השטח התחילי, דבר שאין אנו מתחשבים בו בבנית הדיאגרמה. המאמץ המתאים לנקודה B, שהיא הנקודה הגבוהה ביותר של הדיאגרמה, מכונה החוזק הקיצון או החוזק הגבולי של החומר. את בוחן הלחיצה מבצעים לעיתים רחוקות יותר משבצעים את בוחן המתיחה. בדרך כלל, מבצעים את בוחן הלחיתה בחומרים העובדים בעיקר ללחיצה, כגוןף בטון או יצקת-ברזל. אין הבדל עקרוני בין התנהגות החומר בלחיצה לבין התנהגות החומר במתיחה אבל יש הבדל בצורת השבר בסוף הניסוי.
חזור לתחילת הרשימה


חישוב בדיקה TESTING CALCULATION
בדיקת מידות קיימות של הגוף או כוחות המופעלים עליו לשם התאמה לתנאי חוזק.
חזור לתחילת הרשימה


חישוב תיכון PROJECT CALCULATION
חישוב מידות המינימליות של הגוף הנתון להשפעת כוחות או חישוב כוחות מקסימליים שניתן להפעיל על הגוף הנתון ע"פ תנאי חוזק.
חזור לתחילת הרשימה


חריטה

הורדת חומר בעזרת סכין חריטה, על ידי עיבוד סיבובי מסביב לעוּבָּד. נפוצות: חריטת אורך, חריטת מצח, חריטה פנימית וחריטת גידוע.

פרמטרים בחריטה:

 • לפי נתוני הסכין ונתוני העובד, קובעים את מהירות החיתוך.
 • עומק העיבוד (עובי השבב) הוא העומק שאותו תוריד המחרטה בכל מעבר של הסכין על חומר הגלם. עומק העיבוד נקבע מדרישה לטיב פני השטח: עיבוד גס או עדין. בעיבוד עדין עובי השבב הוא בין 0.5 מ"מ ל-1.5 מ"מ, בעיבוד גס בין 3 מ"מ ל-5 מ"מ.
 • קידמה (התקדמות הסכין לאורך העוּבָּד תוך כדי הורדת חומר גלם) בוחרים לפי דרישות רמת העיבוד. בעיבוד עדין הקידמה היא 0.05 מ"מ עד 0.15 מ"מ ובעיבוד גס היא 0.4 מ"מ עד ל-0.8 מ"מ 

חזור לתחילת הרשימה


חשילות MALLEABILITY
היא יכולת של החומר בחום לעבור עיבוד פלסטי במכבש או הקשה בפטיש.
חזור לתחילת הרשימה


טכנולוגיות מתקדמות ADVANCED TECHNOLOGY
 • עיבוד בקרני לייזר LAZER PROCESSING
 • עיבוד ע"י אנרגיה על-קולית ULTRA SOUND PROCESSING
 • עיבוד ע"י ניצוץ חשמלי ELECTRIC-SPARK PROCESSING
חזור לתחילת הרשימה


טמפרטורת ההיתוך MELTING POINT
היא טמפרטורה המעבר בין מצב מוצק למצב נוזלי.
חזור לתחילת הרשימה


ייצור בודד INDIVIDUAL OR SINGLE PRODUCTION
ייצור של פריט אחד או מספר פריטים.
חזור לתחילת הרשימה


ייצור המוני MASS PRODUCTION
ייצור כמויות גדולות של פריטים חוזרות על עצמן פעמים רבות.
חזור לתחילת הרשימה


ייצור סדרתי SERIAL PRODUCTION
ייצור פריטים בסדרות חוזרות.
חזור לתחילת הרשימה


יציקה
העברה של נוזל או לתוך מקום מסוים: יציקת מים לקערה, יציקת בטון בתבניות, יציקת מתכת נוזלת לדפוסים.
חזור לתחילת הרשימה


כוח FORCE
הוא ווקטור ומייצג הפעולה ההדדית שבין שני גופים.
חזור לתחילת הרשימה


כוח שקול RESULTANT FORCE
המחליף בפעולתו את פעולות של כל הכוחות המופעלים על אותו גוף.
חזור לתחילת הרשימה


כוח תגובה REACTION FORCE
כוח השווה בגודלו ומנוגד במגמתו לכוח המופעל על הגוף (ונובע מאותה נקודה).
חזור לתחילת הרשימה


כושר יציקה CASTING ABILITY
דלילות - הוא יכולת החומר במצב נוזלי למלא חללים צורתיים.
חזור לתחילת הרשימה


כפיפה BENDING

שני מומנטים שווים ומנוגדים פועלים על הגוף במישור צירו. 
 
 דוגמא לשימוש ב- Solid-Works הכוחות והמומנטים בכפיפה.

חזור לתחילת הרשימה


כפיפות FLEXABILITY
היא יכולת של החומר לעבור עיבוד פלסטי ע"י כפיפה.
חזור לתחילת הרשימה


כרסום

 כרסום היא פעולת עיבוד שבבי הנעשת באמצעות כרסומת. הכרסום המותקן בתוך התפסנית של הכרסומת מעבד את חומר הגלם ע"י הורדת שבבים בתנועה בשלושה צירים. 
הקש על הקישור לצפיה בתהליך הכירסום

הקש על הקישור לצפיה בסרטון המסביר על כרסום קונבנציונלי.

סרטון על כרסומת שנבנתה מלגו.

חזור לתחילת הרשימה


מאמץ STRESS
כוח פנימי הפועל על יחידת שטח.
חזור לתחילת הרשימה


מאמץ מותר PERMITED EFFORT
המאמץ הגבולי שעדיין מבטיח עמידה בטוחה של הגוף, כלומר אסור שהמאמץ המתפתח בגוף יעבור את המאמץ המותר.
חזור לתחילת הרשימה


מבלטנות
טביעת צורות שונות בחומרים, גזירת חלקים בעלי צורות מיוחדות מתוך לוחות. מכשירי מבלטנות מופעלים  בעיקר ע`י לחץ אוויר או נוזל (מנגנון הדראולי).
חזור לתחילת הרשימה


מוליכות החום HEAT CONDUCTIVITY
היא יכולת להוליך חום.
חזור לתחילת הרשימה


מוליכות חשמלית CONDUCTIVITY
היא יכולת להוליך זרם חשמלי.
חזור לתחילת הרשימה


מומנט כוחות MOMENT OF FORCES
גורם סיבוב, מכפלת הכוח במרחק בין הכוח לבין נק` ביחוס.
חזור לתחילת הרשימה


מנגנון MECHANISM
מערכת גופים המיועדת להמרת תנועת גוף אחד לתנועות של גופים אחרים.
חזור לתחילת הרשימה


מעיכה LOCAL COMPRESSIVE STRESS
כוח מופעל על שטח  מגע קטן.
חזור לתחילת הרשימה


מערכות אנרגטיות ENERGATICAL SYSTEM
מיועדות להמרת כל סוגי אנרגיה לאנרגיה מכנית.
חזור לתחילת הרשימה


מערכות טכנולוגיות TECHNOLOGICAL SYSTEM
מיועדות להמרת חומר (גוף), כלומר לשינוי מידות, צורה, תכונות או מצב צבירה.
חזור לתחילת הרשימה


מערכות תעבורתיות TRANSPORTATION SYSTEM
מיועדות להעברת חומר (גוף).
חזור לתחילת הרשימה


מערכת SYSTEM
אוסף גופים המחוברים להשגת מטרה משותפת.
חזור לתחילת הרשימה


מערכת אוטומטית AUTOMATICAL SYSTEM
מערכת מכנית שבה המרת אנרגיה וחומר מתבצעות ללא השתתפות בן אדם.
חזור לתחילת הרשימה


מערכת מכנית MECHANICAL SYSTEM
מערכת המבצעת תנועות מכניות להמרת אנרגיה וחומר להקלת עבודה של בן אדם.
חזור לתחילת הרשימה


משיכות BRACINGABILITY
היא יכולת של החומר לעבור עיבוד פלסטי ע"י משיחה (ליצור סירים, חוטי מתכת).
חזור לתחילת הרשימה


משקל סגולי SPECIFIC GRAVITY
משקל של יחידת נפח החומר.
חזור לתחילת הרשימה


מתיחה TENSION
שני כוחות שווים ומנוגדים פועלים לאורך צירו של הגוף כלפי חוץ.
חזור לתחילת הרשימה


נייד (סמך במישור) MOVABLE
המגביל תנועה לאורך ציר אחד (X או Y).
חזור לתחילת הרשימה


נייח (סמך במישור) UNMOVABLE
המגביל תנועה לאורך שני צירים (X ו- Y).
חזור לתחילת הרשימה


סמך SUPPORT
גוף המגביל תנועה של גוף אחר.
חזור לתחילת הרשימה


סמכים במישור SUPPORT ON THE PLANE
ראו "נייד", "נייח" ו- "קבוע".
חזור לתחילת הרשימה


עיבוד בלתי שבבי NON SHAVING PROCESS
 • יציקה  CASTING
 • ערגול  ROLLING
 • מבלטנות  FORGING
חזור לתחילת הרשימה


עיבוד בקרני לייזר LAZER PROCESSING
טכנולוגית עיבוד חומרים חדישה המשתמשת באנרגית קרן לייזר.
חזור לתחילת הרשימה


עיבוד ע"י אנרגיה על קולית ULTRA SOUND PROCESSING
טכנולוגית עיבוד חומרים חדישה המשתמשת באנרגית על-קולית.
חזור לתחילת הרשימה


עיבוד ע"י ניצוץ חשמלי ELECTRIC-SPARK PROCESSING
טכנולוגית עיבוד חומרים המשתמשת באנרגית ניצוץ חשמלי.
חזור לתחילת הרשימה


עיבוד שבבי SHAVING PROCESS
 • חריטה TURNING
 • כרסום MILLING
 • קידוח DRILLING
 • השחזה GRINDING
חזור לתחילת הרשימה


עיווי DEFORMATION
ראה "דפורמציה".
חזור לתחילת הרשימה


ערגול ROLLINGABILITY
יכולת של החומר בחום או בקור לעבור עיבוד פלסטי דרך העברתו בין הגלילים (ליצור פרופילים עגולים).
חזור לתחילת הרשימה


פיתול TORSION
שני מומנטים שווים ומנוגדים פועלים סביב צירו של הגוף.
חזור לתחילת הרשימה


פלסטיות PLASTICITY
היא יכולת החומר לשנות את צורתו בהשפעת כוחות חיצוניים ולשמור על הצורה החדשה.
חזור לתחילת הרשימה


צפידות IMPACT ELASTICY
היא יכולת לעמוד בפני כוחות דינמיים (מכות).
חזור לתחילת הרשימה


צפיפות DENCITY
מסה של יחידת נפח החומר.
חזור לתחילת הרשימה


קבוע (סמך במישור) CONSTANT
המגביל את התנועה הסיבובית.
חזור לתחילת הרשימה


קידוח DRILLING
עשיית חור, עשיית פתח עגול בלוח מתכת או חומר גלם אחר. מקדח הוא הכלי המיוחד שמיועד לקידוח.
חזור לתחילת הרשימה


קריסה BUCKLING
אובדן יציבות של מוטות ארוכים.
חזור לתחילת הרשימה


קשיות SPLIDITY
היא יכולת החומר להתנגד לחדירה לתוכו של  חומר זר קשה יותר.
חזור לתחילת הרשימה


קשיחות HARSHNESS
כושרו של הגוף לשמור על דפורמציה בגבולות הנקבעים מראש.
חזור לתחילת הרשימה


רתיכות WELDINGABILITY
היא יכולת החומר להתחבר באמצעות תהליך הריתוך.
חזור לתחילת הרשימה


שביבות SHAVINGABILITY
היא יכולת החומר לעיבוד שבבי (חריטה, כירסום, קידוח וכ"ד).
חזור לתחילת הרשימה


שחילה STRECHINGABILITY
היא יכולת של החומר בכוח לחיצה גדול לעבור דרך נקב השחילה בעל צורה מסוימת (ליצור פרופילים שונים).
חזור לתחילת הרשימה


תהליך טכנולוגי TECHNOLOGICAL PROCESS
עיצוב צורת פריט או שינוי תכונות חומר מוגמר מחומר גלם.
חזור לתחילת הרשימה


תהליך ייצור PROCESS OF PRODUCTION
אוסף פעילויות המיועדות לקבלת מוצר.
חזור לתחילת הרשימה


תכונות אופטיות OPTIC CHARACTERISTICS
תכונות אופטיות של החומר מתארות את תגובתו לאור.
חזור לתחילת הרשימה


תכונות טכנולוגיות TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
קובעות את התנהגות החומר בזמן עיבוד/עיצוב.
חזור לתחילת הרשימה


תכונות כימיות CHEMICAL CHARACTERISTICS
תכונות כימיות קובעות את כושר החומר להגיב להשפעות הסביבה שהוא נמצא בה.
חזור לתחילת הרשימה


תכונות מגנטיות MAGNETIC CHARACTERISTICS
קיימים חומרים פרומגנטיים שמתמגנטים בשדה חשמלי חיצוני ושומרים על המגנטיות לאחר הוצאה מהשדה (ברזל, ניקל, קובלט), חומרים פראמגנטיים מתמגנטים בשדה חיצוני, אך לא שומרים על המגנטיות  וחומרים דיאמגנטיים שלא מתמגנטים בכלל בשדה המגנטי.
חזור לתחילת הרשימה


תנאי שיווי משקל EQUILIBRIUM CONDITIONS
כוח שקול שווה ל-0 (Σ.Fx=0 ,  Σ.Fy=0), מומנט שקול שווה ל-0 (Σ.M=0)
חזור לתחילת הרשימה


תנועה מכנית MECHANICAL MOTION
שינוי מיקום גוף או חלקי גוף במשך זמן.
חזור לתחילת הרשימה