עמלנט הסתדרות החדשה מכון לבון
   
מיסודה של הסתדרות העובדים
הכללית בארץ-ישראל 1932
 
דף הביתעל המכוןמידע למבקריםשירותי צילום והעתקהצור קשרEnglish
 
 
  ארכיון
  ספריה
  אוסף תצלומים
  אוסף כרזות
  תיעוד בעל פה
  סרטי וידיאו
  תערוכות וירטואליות
IV - תנועת העבודה היהודית והציונית בארץ-ישראל

 

IV - תנועת העבודה היהודית והציונית בארץ-ישראל

 

מס' חטיבה

שם חטיבה

שנים

מס' תיקים

IV-3

העפלה ועליה

1996-1900

45

IV-5

תולדות תנועת העבודה

1960-1916

20

IV-8

כבוש העבודה העברית בארץ ישראל

1941-1923

11

IV-11

רעיון הקבוצה, התנועה הקיבוצית

1963-1942

1

IV-16

ההגנה

1990-1919

48

IV-17

כופר הישוב מיסי חרום של ציבור הפועלים

1939-1938

5

IV-18

תרבות, אמנות, תערוכות

1936-1920

9

IV-20

מישל"ב

1985-1953

92

IV-21

חינוך חקלאי בתי ספר חקלאיים

1960-1904

14

IV-22

הפועל בתעשיה בית חרושת שטיין

1906-1905

2

IV-31

בריאות העבודת

1926

1

IV-33

עבודה מאורגנת, הסכמי עבודה, הסכמים עם רביזיוניסטים

1957-1909

20

IV-34

ועדת חוקת עבודה לעובדי ההסתדרות

1959-1925

23

IV-36

שביתות והשבתות

1957-1909

19

IV-38

חוסר עבודה

1960-1922

4

IV-39

הגנת העובדים

1928-1925

7

IV-40

ביטוח עובדים, פנסיה

1970-1945

6

IV-42

הגנת הילד והנוער

1935

1

IV-44

תנועת העבודה בארץ ישראל, דעות והערכות

1925

2

IV-47

רדיפת עובדים

ללא תאריך

1

IV-48

ספרות עבודה

ללא תאריך

1

IV-49

עתונות עבודה

ללא תאריך

1

IV-50

אחד במאי חגי עבודה

1997-1925

49

IV-51

פולקלור, חגים, שירים, הווי (תנועת העבודה)

1952-1911

15

IV-52

חברת אסדות וספנות

1923-1914

6

IV-55

צבא עברי התנדבות בימי מלחמת העולם השניה

1963-1939

65

IV-55A

חיילים יהודיים בשבי הנאצי

1973-1942

22

IV-56

נוטרים וארגוני שמירה

1949-1936

32

IV-58

מרי, מאבק בשלטון הבריטי

1948-1941

23

IV-61

בתי פועלים, קלובי פועלים, מטבחי פועלים

1941-1904

6

IV-63

אגודת מגדלי הירקות

1979-1961

147

IV-105

עליה ראשונה ביל"ו

1940-1883

12

IV-106

אגודות הפועלים הראשונות בארץ ישראל

1929-1892

15

IV-107

אגודות ראשונות של בעלי מלאכה בארץ

1916-1887

7

IV-108

עליה שניה

1969-1903

47

IV-108-3

שאלוני אנשי העליה השניה

-

1153

IV-112

השומר

1938-1912

64

IV-112A

הסתדרות השוטרים העבריים  בארץ ישראל

1921-1918

28

IV-114

החורש, בר גיורא, הרועה

1957-1907

2

IV-116

מבצע סיני

1956

1

IV-117

התישבות לפי שיטת אופנהיימר מרחביה

1945-1913

2

IV-118

מפעלים קואופרטיבים בעיר

ללא תאריך

1

IV-119

סידור עולים בעבודה

1921-1918

1

IV-120

הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה

1919-1912

74

IV-120A

הסתדרות הפועלים החקלאים בגליל

1920-1908

11

IV-120B

הסתדרות הפועלים החקלאים בשומרון

1920-1917

12

IV-121

הסתדרות הפועלים החקלאים בארץ ישראל

1934-1918

20

IV-122

קופת חולים לפני יסוד ההסתדרות

1920-1912

18

IV-243

מרכז קופת חולים

1994-1923

1739

IV-123

המשביר המרכזי

1972-1918

408

IV-124

המשרד העבודה ציבורית סולל בונה

1929-1920

132

IV-126

ארץ ישראל העובדת במלחמת העולם הראשונה

1920-1914

46

IV-127

ארץ ישראל העובדת בגרוש לדמשק

1918-1917

22

IV-128

ארץ ישראל העובדת בגרוש למצריים

1919-1918

2

IV-130

הגדודים העבריים

1930-1915

49

IV-131

העליה השלישית

1981-1918

20

IV-132

גדוד העבודה

1980-1921

75

IV-133

עליה רביעית, עליה חמישית, עליה מחודשת

1939-1924

1

IV-134

מאורעות תר"פ

1960-1919

11

IV-135

מאורעות תרפ"א

1936-1921

9

IV-136

מאורעות תרפ"ט

1930-1929

20

IV-137

מאורעות תרצ"ו תרצ"ט

1940-1936

20

IV-140

קבוץ עין חרוד ופלוגותיו

1927-1923

7

IV-141

הגדוד המצרי (פלשתין לייבור)

1921

1

IV-142

המרכז לתרבות ולחינוך

1995-1921

2428

IV-143

אגודת הפקידים הכבריים לפני יסוד ההסתדרות

1922-1918

25

IV-144

קבוץ השומר הצעיר ססס"ר

1935-1925

18

IV-145

הסתדרות פועלי הבנין

1989-1921

899

IV-147

ארגוני פועלים וארגונים מקצועיים לפני יסוד ההסתדרות

1921-1903

8

IV-149

קופת המלוה המרכזית

1924-1922

1

IV-150

ועד הפועלות כנרת

1918-1914

4

IV-151

אחוד תנועת הפועלים

1946-1919

4

IV-152

המעניה המרכזית

1923-1922

1

IV-153

המועצה הכלכלית

1929-1928

3

IV-202

קפא"י

1933-1903

271

IV-203

מזכירות הועד הפועל של ההסתדרות מחלקת ירושלים

1929-1921

35

IV-205

ברית פועלי ארץ ישראל

1947-1933

9

IV-206

ועידות ההסתדרות

1998-1920

72

IV-207

מועצות ההסתדרות

1944-1921

41

IV-208-1

הוועד הפועל של ההסתדרות – מזכירות

1999-1920

23454

IV-208-2

הוועד הפועל של ההסתדרות – אוסף תעודות

1994-1920

453

IV-208-3

הוועד הפועל של ההסתדרות – ועדות

1988-1919

39

IV-208-4

הוועד הפועל של ההסתדרות החדשה – פרוטוקולים של הנהגת ההסתדרות

2007-1996

452

IV-208-5

הוועד הפועל של ההסתדרות – מאזנים

1972-1925

57

IV-208-6

בינ"ה – בית נבחרי ההסתדרות

2004-1994

61

IV-209-1

מזכירות הועד הפועל פרוטוקולים מישיבות

1928-1921

475

IV-209-2

מזכירות הועד הפועל יומני חברי המזכירות

1929-1921

18

IV-209-3/4

מזכירות הועד הפועל התכתבות עם מרכזי החלוץ

1950-1929

563

IV-210

מרכז עבודה

1945-1927

1074

IV-211

מרכז עליה

1950-1920

909

IV-211A

מרכז העליה, המחלקת החלוץ

1963-1955

17

IV-212

מרכז לנוער

1935-1934

4

IV-213

הנוער העובד והלומד

1988-1923

763

IV-213A

רשת עמל

1995-1941

484

IV-215

המרכז לחינוך

1988-1920

1243

IV-217

האגף לאגוד מקצועי

1998-1928

2024

IV-218

מחלקת חוץ לארץ

1945-1930

20

IV-219

המחלקה הערבית

1976-1943

524

IV-219A

המחלקה המדינית

1995-1920

1240

IV-219B

המחלקה המוניציפלית

1958-1935

352

IV-220

המחלקה לאינפורמציה וסטטיסטיקה

1949-1922

17

IV-220B

המחלקה להסכלה גבוהה של ההסתדרות

1986-1943

386

IV-221

ועדת ההסתדרות לחלוקת עין חרוד ותל יוסף

1922-1924

5

IV-222

המחלקה להיגיינה סוציאלית ומקצועית של ההסתדרות

1935-1946

2

IV-224

המחלקה לעניני עולי מערב אירופה

1937-1934

7

IV-226

לשכת המס המרכזית

1995-1937

470

IV-228

ועדת הביקורת המרכזית

1978-1923

2022

IV-229

ועדת משכורת

1959-1927

15

IV-230

מועצת הפועלות, נעמת

1994-1921

3477

IV-231

קרן חוסר עבודה

1951-1920

84

IV-232

קרן עבודה עברית

1934-1948

4

IV-233

קרן נכות

1930-1945

3

IV-234

מפעל ארלוזורוב

1937-1933

43

IV-235

המרכז החקלאי

1991-1913

13304

IV-236

הסתדרות הפקידים

1987-1919

2975

IV-237

הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר, הטלגרף

1945-1920

80

IV-238

בנק הפועלים

1997-1919

11

IV-239

הסנה חברה לביטוח

1974-1924

84

IV-240

ניר

1943-1924

9

IV-241

נחשון

1963-1936

15

IV-242

מציב

1949-1938

3

IV-243

מרכז קופת חולים

1994-1923

1739

IV-244

הפועל

1988-1922

933

IV-245

בית הדין העליון של ההסתדרות משפט חברים

1986-1924

1255

IV-246

עתון "דבר"

1996-1925

469

IV-247

עתוני ההסתדרות (מלבד "דבר")

1947-1937

8

IV-248

אהל, תיאטרונים ומפעלי אומנות ותרבות

1961-1907

28

IV-249

ועדי פועלים במקומות עבודה

1987-1927

20

IV-250

מועצות פועלים ראו רשימה נפרדת

 

 

IV-251

משען

2005-1931

143

IV-252

התאחדות ארגוני בעלי מלאכה

1950-1914

26

IV-253

מרכז בעלי מלאכה

1943-1919

7

IV-254

שביתת הימאים

1983-1951

12

IV-254-1

אגוד הימאים

1968-1925

260

IV-255

הסתדרות המורים

1994-1920

10

IV-257

ארגונים ומוסדות של פועלי עדות המזרח

1951-1928

17

IV-257A

עובדים יוצאי תימן

1952-1911

29

IV-258

משלחות ההסתדרות לחו"ל

1939-1921

8

IV-262

ארגוני ותיקים

1958-1929

12

IV-262A

ארגון הגימלאים

1979-1963

5

IV-263

ארגונים מקצועיים משותפים של פועלים יהודים וערבים

1943-1935

4

IV-264

ארגונים וחבורות נוער, עלית נוער

1957-1919

31

IV-265

דור לדור, מציב

1963-1953

1

IV-266

בצר נכסי ציבור (בית לסין, בית המלין)

ללא תאריך

1

IV-267

עם עובד

1983-1920

148

IV-268

ועדת ציון

1946-1920

6

IV-269

ועדות, מועצות אזוריות, ועדי גושים 

1961-1919

24

IV-271

אוסף לתולדות התעשיה בארץ

1953-1920

6

IV-272

תרבות והשכלה: ארכיונים, מוזיאונים, אוניברסיטאות, בתי ספר דתיים

1991-1916

8

IV-273

הרשות להגנת הצרכן

1994-1993

1

IV-275

האגף לביטחון סוציאלי

1980-1954

333

IV-276

בית ספר לפעילי ההסתדרות

1996-1938

89

IV-277

מכון אפרו-אסיאני

1981-1958

399

IV-278

מרכז ללימודי קואופרציה ועניני העבודה לאמריקה הלטינית

1984-1962

70

IV-280

אגודת הנוקדים

1976-1939

78

IV-288

ארגון מגדלי הדגים בישראל

1991-1945

14

IV-293

ארגון מגדלי הפירות

1988-1921

122

IV-301

ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת

1979-1933

1973

IV-302

הקיבוץ המאוחד

1981-1927

34

IV-303

הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

1958-1928

12

IV-304

חבר הקבוצות

1949-1923

28

IV-305

אחוד הקבוצות והקבוצים

1931-1958

5

IV-306

הקיבוץ הדתי

1937

1

IV-307

תנועת המושבים

1979-1909

826

IV-311

אגודות המיים, מפעלי ייבוש ואספקת מיים בהתישבות

1957-1920

7

IV-312

ישובים (לפי שמות)

1998-1909

584

IV-313

תנובה מרכז

1966-1926

97

IV-314

תנובה סניפים

1946-1928

5

IV-315

הית – המשביר, יכין, תנובה

1943

1

IV-316

יכין

1949-1926

9

IV-318

מוסדות חקלאיים שיתופיים אחרים : החקלאית, פרדס, בוסתן

1947-1933

1

IV-319

מרכז הקואופרציה למלאכה

1985-1926

1033

IV-320

סולל בונה

1962-1920

15

IV-321

משרדים קבלניים

1985-1922

23

IV-323

קואופרטיבים יצרניים

1941-1919

20

IV-323A

קואופרטיבים לתחבורה ולהובלה

1976-1931

143

IV-328

ברית פיקוח של הקואופרציה האשראית העובדת

1943-1929

4

IV-329

קופות מלוה

1961-1918

36

IV-332

קואופרציה צרכנית

1969-1928

27

IV-333

שיכון עובדים

1992-1920

2633

IV-334

שכונות ומעונות עובדים

1957-1922

47

IV-335

שכונת בורוכוב

1956-1919

384

IV-336

נווה עובד

1960-1939

240

IV-337

קבוצות וחבורות פועלים, פועלי כבישים, אחוה

1983-1913

82

IV-340

פעולה משותפת בין קבוצות, מגמות איחוד

1960-1925

2

IV-342

כור

1985-1944

248

IV-346

אגודת פועלי הדפוס

1983-1933

46

IV-347

הסתדרות המהנדסים

1988-1927

537

IV-348

הסתדרות האחיות

1989-1924

186

IV-349

התאחדות מרכז הגננות

1954-1929

41

IV-350

אגוד הרופאים

1980-1923

23

IV-353

אגוד פועלי היהלומים

1977-1942

49

IV-354

אגודת השומרים

1958-1922

180

IV-356

הסתדרות פועלי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה

1991-1947

338

IV-357

הסתדרות פועלי המזון

1989-1948

215

IV-358

אגוד העובדים הסוציאליים

1991-1929

457

IV-359

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח המח"ר

1975-1957

94

IV-361

אגוד פועלי הטכסטיל

1987-1946

149

IV-362

אגוד עובדי בתי אוכל

1978-1963

8

IV-363

אגוד המשפטנים

1983-1957

69

IV-364

אגוד עורכי כתבי העת

1977-1963

17

IV-365

ארגון הפרה רפואיים

1989-1963

175

IV-366

אגוד האמנים, הבמאים ועובדים באמנות

1988-1954

21

IV-367

אגוד המיקרוביולוגים והכימאים

1977-1963

27

IV-368

הסתדרות ההנדסאים והטכנאים

1986-1950

155

IV-370

איגוד העיתונאים

1979-1974

1

IV-374

איגוד מורי הדרך

1986-1959

14

IV-380

המרכז לשיכון

1964-1945

83

IV-381

ברית פיקוח לאגודות שכון

1971-1935

209

IV-382

אבן העזר קרן לעזרה הדדית במפעלי שיכון

1965-1945

33

IV-385

הנוער העובד והלומד חטיבה מקצועית

1996-1948

260

IV-387

מחלקת הקולנוע

1986-1961

23

IV-389

המדור ליעוץ משפטי לעניני בית דין לעבודה

1993-1957

147

IV-390

האגף לתכנון ומטה

1998-1986

105

IV-391

האגוד הארצי של פועלים חקלאיים שכירים

1994-1972

12

IV-392

סיעות בהסתדרות

1997-1994

17

IV-395

המחלקה המשפטית

1978-1930

29

IV-402

הפועל הצעיר

1969-1875

332

IV-403

פועלי ציון

1934-1905

99

IV-404

אחדות העבודה

1931-1919

290

IV-405

אחוד הפועל הצעיר ואחדות העבודה

1931-1929

11

IV-406

מפא"י

1984-1927

213

IV-407

פועלי ציון שמאל

1972-1906

1167

IV-409

מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל

1947-1920

78

IV-421

הקבוץ הארצי, השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית

1948-1927

10

IV-422

אחווה – קבוצת פועלים

1930

4

IV-423

אנטיפ"א

1949-1934

24

IV-425

מפלגה קומוניסטית פ.ק.פ., מק"י, רק"ח

2009-1920

119

IV-425A

רק"ח, חד"ש

1994

1

IV-425C

שמאל ישראלי חדש

1972-1961

1

IV-426

שמאל קומוניסטי (כולל מצפן)מוצאים מן ההסתדרות

1971-1922

37

IV-427

מפלגות דתיות של תנועת העבודה : הפועל המזרחי, תורה ועבודה

1949-1921

20

IV-428

סוציאליסטים דתיים העובד הדתי, מפלגות פועלים דתיות

1960-1924

3

IV-429

ארגון עובדים אגודתיים פועלי אגודת ישראל, עזרא

1945-1926

13

IV-430

סיעת העובד הציוני

1949-1932

9

IV-432

הסתדרות עובדים לאומית, הצה"ר

1967-1921

21

IV-434

הסתדרויות נוער של ארץ ישראל העובדת

1968-1933

3

IV-437

המחנות העולים, דרור, לגיון צופי ירושלים

1958-1920

17

IV-438

ארגון צופים עובדים

1932-1925

27

IV-439

הסתדרות הבחרות הסוציאליסטית

1945-1925

166

IV-440

גורדוניה מכבי הצעיר

1956-1930

12

IV-441

הסתדרות השומר הצעיר

1959-1931

17

IV-442

הסתדרות נוער צופי חלוצי השומר הצעיר

1948-1927

2

IV-443

הנוער הבורוכובי, הסתדרות הנוער העובד ע"ש בורוכוב

1945-1925

4

IV-456

התנועה לאחדות העבודה, מפ"ם, אחדות העבודה, פועלי ציון

1972-1944

18

IV-447

בני עקיבא

1946-1940

1

IV-462

מפלגת השמאל הסוציאליסטי קבוצת משה סנה

1954-1953

1

IV-476

מפלגת העבודה

1997

2

IV-480

סיעת הפועלים ב

1951-1920

4

IV-490

ארגוני פועלי ערבים, שתוף פעולה יהודי ערבי

1987-1927

23

IV-491

ר"צ התנועה לזכויות האזרח

1996-1972

521

IV-513

ארגון לוחמי הבריגדות בספרד

1987-1936

22

IV-519

ליגה V למען רוסיה המועצתית, ליגה לידידות ישראל - ברית-המועצות

1987-1942

101

גרסא להדפסה גרסא להדפסה