עמלנט הסתדרות החדשה מכון לבון
   
מיסודה של הסתדרות העובדים
הכללית בארץ-ישראל 1932
 
דף הביתעל המכוןמידע למבקריםשירותי צילום והעתקהצור קשרEnglish
 
 
  ארכיון
  ספריה
  אוסף תצלומים
  אוסף כרזות
  תיעוד בעל פה
  סרטי וידיאו
  תערוכות וירטואליות
ספריה

ספריית מכון לבון מתמחה במיוחד בתיעודה של תנועת העבודה היהודית בארץ ובתפוצות. אוספיה המרכזיים בנושאים אלה הינם מהגדולים בעולם, וכוללים פריטים נדירים רבים ואף יחידים במינם. הספריה היא חלק בתלי נפרד מהאוסף הארכיוני ההיסטורי הכללי והחלוקה ביניהם מבוססת לעתים קרובות על ההבחנה הטכנית בלבד: חומר מכורך ומודפס מועבר לספריה, אף כי הינו בעל חשיבות היסטורית רבה. מספר הכותרים הרשומים במאגר הנתונים הממוחשב הוא כ-60,000. החומר מאוכסן בשיטת "המדף הסגור", דהיינו, רק לעובדי המכון יש גישה לאוסף. למעט הפרסומים בעברית, יידיש, אנגלית, גרמנית ורוסית מכילה הספריה פרסומים בכתריסר שפות נוספות.

הגליון הראשון של עיתון "דבר", 1.6.1925

כספריית הפקדה של ההסתדרות וכל מוסדותיה, משמרת הספרייה את תיעודן של פעולות ההסתדרות המשתקפות בחומר המודפס שזו מפיקה. בין היתר מצויים בספריה כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועד הפועל, הנהגת ההסתדרות, מועצות ההסתדרות וועידותיה.

פרוטוקול של הישיבה הראשונה של הוועד הפועל של ההסתדרות, 30.12.1920

חשיבות מיוחדת נודעת לאוסף כתבי-העת (כולל עיתונים) מן התקופה שלפני קום המדינה, מן הגולה, ולחלק גדול של הספרות המונוגרפית המתייחסים לתחומי תנועת העבודה, הציונות, ארץ-ישראל והיסטוריה יהודית. ברובו הגדול זהו חומר ספרייתי שאיננו ניתן עוד לרכישה מפאת נדירותו. יתרה מזו, חלק ניכר מחומר זה אינו בנמצא בספריות אחרות במדינת ישראל.

האוסף כולל, לדוגמא, את כל גיליונות "הפועל הצעיר", "קונטרס", "האחדות", "דבר", "על המשמר", "קול העם", "למרחב", "הארץ" ועוד. האוסף מכיל גם עיתונות של תקופת ההשכלה וחיבת ציון המהווה אוסף-עיתונים חשוב מימי ההשכלה ועד ימינו. כדוגמת "המגיד", "ההשקפה", "הצפירה", "השחר". מן הפרסומים בשפות זרות ניתן למנות את "דער יידישער קעמפפער", "צוקונפט", "Palestine Post", "Voskhod", "Rassvet" ועוד.

"מאבק", בטאון מפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית פועלי ציון ברוסיה, מוסקבה, 1920

"דער יודישער ארבייטער", בטאון מפלגת פועלי ציון באוסטריה, וינה-קראקוב, ראשית המאה ה-20

מקום מיוחד בספריה תופס אוסף נדיר של עיתונים וכתבי עת הכתובים ביד, כגון: "מחיינו", "עלוננו", "ערות" ועוד.

"עתוננו", פלוגת עין חרוד, פתח תקוה, שנות ה-20

"מחיינו", בטאון גדוד העבודה,
שנות ה-20

הוצאת בית הילדים, עין חרוד,
שנות ה-20


נוסף לכך, נכללו באוסף גם עיתונים רבים של תנועת העבודה היהודית בעולם, פרסומים של ארץ-ישראל העובדת, מפלגותיה ותנועות-הנוער המסונפות לה, כולל האוסף השלם ביותר של עיתונות הקיבוצים והגדות פסח קיבוציות.

"האמת", כתב העת הסוציאליסטי הראשון בעברית, אוסטריה, 1877


כיום מהווה ספריית מכון לבון האוסף המרכזי, הוותיק והשלם ביותר על תנועת העבודה היהודית בכלל ועל ההסתדרות בפרט. נוסף לגרעין זה, מכילה הספרייה חומר רב ומגוון בנושאים היקפיים, המשמשים רקע וחומר תומך לעיון בנושא תנועת העבודה היהודית בארץ ובעולם: הגות חברתית ומדינית, תולדות העם היהודי והציונות, אישים, היסטוריה כללית, תפוצות ישראל, כלכלה ומנהל בארץ, חינוך ותרבות, תולדות ארץ ישראל ויישוביה בכל ההיבטים - גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, התיישבות, עליה, פוליטיקה, תקופת המנדט, יחסי יהודים וערבים, ישראל ושכנותיה ונושאים דומים.

בנוסף, משמשת הספרייה גם כספריית הפקדה לכל הספרים של הוצאת "עם עובד" ולכל ההוצאות של עיתון "דבר".

גרסא להדפסה גרסא להדפסה