עמלנט הסתדרות החדשה מכון לבון
   
מיסודה של הסתדרות העובדים
הכללית בארץ-ישראל 1932
 
דף הביתעל המכוןמידע למבקריםשירותי צילום והעתקהצור קשרEnglish
 
 
  ארכיון
  ספריה
  אוסף תצלומים
  אוסף כרזות
  תיעוד בעל פה
  סרטי וידיאו
  תערוכות וירטואליות
שירותי צילום והעתקה

כללי שימוש בתלצומים (אוסף תצלומים כללי, אוסף סוסקין) ובכרזות
1. היתר השימוש בתצלומים אינו חל על פרסומם והצגתם ברשת האינטרנט בכל אופן שהוא. באם יתעורר הצורך באופן שימוש זה, לא ייעשה הדבר ללא היתר מיוחד מטעם מכון לבון, אשר יינתן מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים לכך במכון.

2. היתר השימוש בתצלומים אינו חל על פרסומם והצגתם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. באם יתעורר הצורך באופן שימוש זה, לא ייעשה הדבר ללא היתר מיוחד מטעם מכון לבון, אשר יינתן מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים לכך במכון.

3. בכל פרסום ו/או מחקר ו/או רשימה ו/או הקלטה ו/או הפקה ו/או הסרטה ו/או הקרנה ו/או חומר כלשהו אשר יפורסם ואשר בהכנתו ייעשה שימוש בכל צורה שהיא - אם במישרין ואם בעקיפין - בחומר האצור במכון – יצוין במפורש: מכון לבון - ארכיון תנועת העבודה, תוך איזכור שם הצלם (אם קיים).

4. לספרית המכון יימסר בחינם עותק אחד מן הספר, תיזה, חוברת, קטלוג, סרט או מאמר מודפס בו נעשה שימוש בחומר של המכון.


כללי שימוש בתצלומים (אוסף עיתון "דבר")
1. היתר השימוש בתצלומים אינו חל על פרסומם והצגתם ברשת האינטרנט בכל אופן שהוא. באם יתעורר הצורך באופן שימוש זה, לא ייעשה הדבר ללא היתר מיוחד מטעם מכון לבון, אשר יינתן מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים לכך במכון.

2. היתר השימוש בתצלומים אינו חל על פרסומם והצגתם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. באם יתעורר הצורך באופן שימוש זה, לא ייעשה הדבר ללא היתר מיוחד מטעם מכון לבון, אשר יינתן מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים לכך במכון.

3. בכל פרסום ו/או מחקר ו/או רשימה ו/או הקלטה ו/או הפקה ו/או הסרטה ו/או הקרנה ו/או חומר כלשהו אשר יפורסם ואשר בהכנתו ייעשה שימוש בכל צורה שהיא - אם במישרין ואם בעקיפין - בחומר האצור במכון – יצוין במפורש: מכון לבון - ארכיון תנועת העבודה – אוסף תצלומי עיתון "דבר", תוך איזכור שם הצלם ובעל זכויות היוצרים הנוסף (אם קיימים).

4. מכון לבון הינו אחד מבעלי זכויות היוצרים. היתר השימוש בתצלומים מותנה בפנייה אל הצדדים הנוספים, שהנם בעלי זכויות היוצרים בצילומים הללו ואינו תקף ללא הסכמתם (אם קיימים).

5. לספרית המכון יימסר בחינם עותק אחד מן הספר, תיזה, חוברת, קטלוג, סרט או מאמר מודפס בו נעשה שימוש בחומר של המכון.


כללי הזמנה וצילומי מסמכים

כל הצילומים יבוצעו במכון, לפי תור, ובידי עובד מקצועי המתמחה בכך.

יצולמו רק אותם פריטים (תיקים, ספרים, עיתונות) שתהליך הצילום אינו עלול לגרום להם נזק, וזאת לפי שיקולם של עובדי המכון.

יש לסמן את הדפים לצילום בסימניות של המכון ולמלא דף הזמנה. הצילומים יוחזרו עם הסימניות וחותמת, המציינים את סימולו של התיק.

יש לשלם מראש עבור הצילומים. במקרה של צילומים למען מוסד, ניתן להמציא כתב התחייבות כספית.

אם חלים על התצלום ו/או סרט זכויות יוצרים, על אחריותו של המזמין לדאוג לשמירתם.

אין אנו מבטיחים, שהצילומים ייעשו בו-ביום. לאחר ביצוע ההזמנה, יישמרו הצילומים עבור המזמין עד לחודש ימים. עליו האחריות לקחתם. אין אנו נוהגים לשלוח צילומים בדואר.

גרסא להדפסה גרסא להדפסה