עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
   הנחיות לקיום הבחינה
   טופס משוב
   בקשה למינוי בוחן למבחן מעקב
   נוהל בחינה – בתי ספר ייעודיים
   תוכנית לימודים
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  מנהלות הבחינה  הנחיות לקיום הבחינה  

מבנה בחינות בבקרה במכונות


לשמירת דף זה כקובץ וורד או להדפסה לחצו כאן

בחינות בגרות ( פרוט מבנה הבחינות בהמשך):

סמל שאלון

יח"ל

כיתה

תכנים ומבנה
838102
1
י'

המבחן מורכב משני חלקים:

§                                 1. שאלות בכתב בנושאים:

§                                                    מכניקה הנדסית: סרטוט ידני

§                                                    בקרה במכונות: לוגיקה

§                                 2. מבחן בע"פ יישומי מחשב

819266
2
י"ב

המבחן מורכב משני חלקים:

§                                 1. מבחן מעקב בכתב בנושאים:

§                                                       פרקי הנדסה ומדע

§                                                       רובוטיקה ובקרים

§                                 2. הצגת פרויקטון או תרגילי מעבדה בבקרה.

819203
2
י"ב

בחינה בכתב:

·                                 מערכות מבוקרות

·                                 פרקי הנדסה ומדע

·                                 יישומי בקרה בהתמחויות

819599
5
י"ב

עבודת גמר בבקרה.

 

צבירת יחידות לימוד

מומלץ:  819500  5 יח"ל , מקנה בונוס 25% בהרשמה ללימודים גבוהים.

אפשרי : 819300 3 יח"ל 

 

 

פרוט מבנה בחינות הבגרות בבקרה:

בחינה 838102  1 יח"ל  (מומלץ לבצע בכיתה ')

המבחן כולל  שני חלקים:

חלק מס' 1 - בחינה בע"פ 0.5 יח"ל – יש לבחור אחת שתי החלופות הבאות:

§                     סיב"ם + גיליון אלקטרוני (כפי שהיה נהוג לפני ארגון הלימודים החדש).

§                     יישומי בקרה בעזרת מחשב: עקרונות לוגיקה ויישומם בעזרת כלים ממוחשבים.

 

חלק מס' 2 בחינה בכתב 0.5 יח"ל

הרכב הבחינה:

§                     שבע שאלות בלוגיקה.

§                     שבע שאלות בסרטוט ידני והבנת סרטוט (כפי שהיה נהוג בעבר).

על התלמיד לענות על 5 שאלות לפי בחירתו.

 

בחינה  819203  2 יח"ל  (מומלץ לבצע בכיתה י"ב)

במבחן שלושה פרקים:

מערכות מבוקרות 4 שאלות
פרקי הנדסה ומדע 3 שאלות
יישומי בקרה בהתמחות 2 שאלות
ס"ה 9 שאלות

* יש לענות על חמש שאלות


בחינה  819266  2 יח"ל  (מומלץ לבצע בכיתה י"ב)

בחינה זו היא בחינת מעקב ובה שני חלקים:

1.                     חלק א: בחינה בכתב. [40 נקודות]

 

2.                     חלק ב:  בחלק זה שתי חלופות אפשרויות.[60 נקודות]

חלופה 1 : הגנה על פרויקטון.

חלופה 2 : בחינה במעבדה.

 

חלק א

יתקיים בבוקר הבחינה ויכלול בחינה בכתב בה יידרש כל תלמיד לענות בכתב על ארבע שאלות מתוך שש שאלות מאגר.
משך הבחינה שעה אחת (60 דקות) וערך כל שאלה 10 נקודות מהציון הכולל.

 

חלק ב

 

חלופה  1 : הגנה על פרויקטון

התלמידים מציגים כקבוצה בפני הבוחן פרויקטון הכולל מערכת מקורית פועלת.

שלב

תוכן

נקוד

1

הצגת המערכת

10

2

המערכת פועלת כנדרש

10

3

המערכת מקורית

10

4

חוברת התיעוד בהיקף 15 עד 25 עמודים.

30

 

ס"ה

60

 

דוגמה / הצעה למפרט חוברת תיעוד

פרק

תוכן

1

תוכן עניינים, שמות התלמידים ושם המורה המנחה

 

2

מבוא הכולל תיאור מפורט ככל האפשר של הבעיה שהוצגה בפני התלמידים או בעיה שהם בחרו לפתור

 

3

סקר המציין יישומים בהם בעיה זו קיימת או בעיות שניתן לפתור בעזרת המערכת.

 

4

הצגת שלושה פתרונות אפשריים לבעיה. כל פתרון צריך לכלול סקיצה כללית ותיאור מילולי או מלבני (קצר) של המערכת.

 

5

תהליך בחירת הפתרון מבין השלושה. יש לפרט סיבות (בטבלה או באמצעי אחר)

 

6

תיאור הדגם שנבנה. (תהליך הבניה, שיפורים, תוכנית הבקרה).

 

 

חלק ב

 

חלופה 2 : בחינה במעבדה

נושאי הבחינה במעבדה:

1)                               פנאומטיקה (כולל בקרים).

2)                               הידראוליקה (כולל בקרים).

3)                               רובוטיקה.

4)                               מערכות מבוקרות (ממוחשבות, בקרת מפלס, טמפרטורה).

5)                               פרקי הנדסה ומדע - תכן ממוחשב.


 

הפיקוח יכין רשימה של 15 תרגילים בכל אחד מנושאי הבחינה.

האחראי על הוראת המקצוע בבית הספר יבחר שני נושאים מהרשימה בהתאם לציוד העומד לרשותו.

האחראי יכין גיליון מעקב או חוברת עבודה הכוללת את כל התרגילים לפרקי הלימוד שנבחרו.

במהלך הלימודים, לאחר ביצוע מוצלח של תרגיל מסוים, יציין המורה בחוברת את תאריך ביצוע התרגיל, ציון או הערכה וחתימה.

לפני הבחינה, יציג התלמיד לבוחן את חוברת העבודה שליוותה את לימודיו.

הבוחן יבקש מהתלמיד לממש מערכות על פי גיליון זה בלבד.

הניקוד המרבי לתרגיל אחד הוא 30 נקודות.