עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
   הידרוליקה
   מערכות מבוקרות
   פנימטיקה
   פרקי הנדסה ומדע
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  פתרון שאלות דוגמא  הידרוליקה  

הידראוליקה - שאלות לדוגמה

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
שאלה 01
  מכל גלילי עם מים: גובה מפלס, לחץ וכוח הפועל על קרקעית שטח בסיס.
 
שאלה 02
  בוכנה הידרולית דו-פעולתית: קוטר, בוכנה, מוט בוכנה, לחץ שמן מרבי, ספיקת שמן מרבית, מהירות בוכנה בתנועה פנימה, מהירות יציאה, מהירות כניסה, הספק הידראולי מרבי, נצילות ומערכת מכנית.