עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
   הידרוליקה
   מערכות מבוקרות
   פנימטיקה
   פרקי הנדסה ומדע
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  פתרון שאלות דוגמא  מערכות מבוקרות  

מערכות מבוקרות - שאלות לדוגמה

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
שאלה 01
  מערכת לבקרת גובה מפלס של נוזל: מכל, חיישן מפלס, בקר, משאבה, ספיקה, חוג פתוח, חוג סגור, דיאגרמת מלבנים, יחידות מידה ויחידות הגבר.
 
שאלה 02
  מערכת לבקרת טמפרטורה: חוג סגור, מכל, אילוץ, פיגור מסדר ראשון, תגובת מערכת, קבוע הזמן, הגבר, תחום "מת" וגרפים.