עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
   הידרוליקה
   מערכות מבוקרות
   פנימטיקה
   פרקי הנדסה ומדע
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  פתרון שאלות דוגמא  פנימטיקה  

פנימטיקה - שאלות לדוגמה

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
שאלה 01
  מערכת: שסתומים, שסתומים מסוג 3/2 יד-קפיץ, בוכנה חד-פעולתית, טבלת אמת, פונקציה לוגית,הספקת אוויר, לחצנים ומימוש פונקציה לוגית.
 
שאלה 02
  מערכת אלקטרו פנימטית: בוכנה פנימטית דו-פעולתית, שסתום 5/2 חשמל - חשמל, לחצן הפעלה חשמלי, בקר מתוכנת, מחזור פעולה, מקור אוויר ומחזור.