עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
   הידרוליקה
   מערכות מבוקרות
   פנימטיקה
   רובוטיקה
   תכן ממוחשב
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  תרגילי מעבדה  מערכות מבוקרות  

תרגילי מעבדה - מערכות מבוקרות

 בקרת תהליכים 

רציונאל
:
מטרת סדרת המעבדות בבקרת תהליכים היא לאפשר לתלמיד להתנסות בביצוע ניסויים פשוטים בתהליכים המבוקרים בחוג פתוח ובחוג סגור.
ההתנסות תמחיש לתלמיד פרמטרים של תהליך בעל פיגור מסדר ראשון וכיצד אופן הבקרה משפיע על תגובת המעבר והמצב המתמיד. 
מפאת אורך הזמן הנדרש לביצוע מעבדה זו ניתן להשתמש בבחינה בתכניות בקרה שנכתבו מראש ובנתונים שנצברו על ידי התלמיד במהלך הלימודים.

אמצעים נדרשים לביצוע המעבדה:
מערכת פיגור מסדר ראשון מבוקרת מחשב או בקר אלקטרוני.
אפשרות לקבלת גרף המראה את תגובת המערכת כתלות בזמן.


לשמירת דף זה כקובץ וורד או להדפסה לחצו כאן


תיאור התרגיל

ציון

תאריך

חתימה

 1. הכרת התהליך המבוקר.
 • זיהוי רכיבי המערכת והתהליך.
 • זיהוי הבקר.
 • זיהוי חיישן.
 • זיהוי רכיב בקרה סופי.  

 

 

 

 1. עריכת ניסוי למציאת הגבר המערכת.
 • שליטה ידנית ברכיב בקרה סופי.
 • קריאת נתונים מהחיישן.

 

 

 

 1. ריכוז נתוני הניסוי בגיליון אלקטרוני וקבלת גרף הגבר.
 • איסוף נתונים.
 • יצירת גרף.
 • מציאת שיפוע הגרף.

 

 

 

 1. עריכת ניסוי למציאת הגבר רכיב בקרה סופי.
 • שליטה ידנית ברכיב בקרה סופי.
 • מדידת תפוקת רכיב בקרה סופי.

 

 

 

 1. ריכוז נתוני הניסוי בגיליון אלקטרוני וקבלת גרף הגבר.
 • איסוף נתונים.
 • יצירת גרף.
 • מציאת שיפוע הגרף.

 

 

 

 1. עריכת ניסוי למציאת הגבר חיישן.
 • שליטה ידנית במשתנה מבוקר.
 • מדידת מוצא חיישן (עדיף בעזרת רכיב מדידה חיצוני).

 

 

 

 1. ריכוז נתוני הניסוי בגיליון אלקטרוני וקבלת גרף הגבר.
 • איסוף נתונים.
 • יצירת גרף.
 • מציאת שיפוע הגרף.

 

 

 

 1. בקרה בחוג פתוח על המערכת.
 • שליטה ידנית במוצא הבקר.
 • מדידת מוצא החיישן.

 

 

 

 1. השוואה בין תוצאות ניסוי הבקרה בחוג פתוח המעשיות והתיאורטיות.
 • שימוש בגיליון אלקטרוני.

 

 

 

 1. ניסוי למציאת קבוע הזמן של המערכת.
 • רישום תגובה דינמית לאילוץ מדרגה.

 

 

 

 1. ריכוז נתוני הניסוי בגיליון אלקטרוני וקבלת קבוע הזמן המעשי.
 • חילוץ קבוע הזמן בשתיים משלוש השיטות.

 

 

 

 1. השוואת תוצאות תיאורטיות ומעשיות לגבי תגובת המערכת בחוג פתוח.
 • הזכרת הגורמים המשפיעים על קבוע הזמן התיאורטי.
 • השוואה בין תיאוריה ומעשה.
 • מציאת הסברים במידה ויש פערים בין השניים.

 

 

 

 1. בקרה בחוג סגור עם בקר .on-off ניתן להשתמש בתוכנית שנכתבה מראש.
 • השפעת רוחב תחום מת על המערכת.
 • השפעת מיקום מת על המערכת.

 

 

 

 1. בקרה בחוג סגור עם בקר P ניתן להשתמש בתוכנית שנכתבה מראש.
 • השפעת הגבר הבקר על שגיאה במצב מתמיד.
 • השפעת הגבר הבקר על יציבות המערכת.

 

 

 

 1. בקרה בחוג סגור עם בקר PI ניתן להשתמש בתוכנית שנכתבה מראש.
 • השפעת זמן אינטגרציה על יציבות המערכת.
 • ביטול שגיאה במצב מתמיד בעזרת בקר PI