עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
   הידרוליקה
   מערכות מבוקרות
   פנימטיקה
   רובוטיקה
   תכן ממוחשב
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  תרגילי מעבדה  פנימטיקה  

תרגילי מעבדה - פנימטיקה


רציונל:
מטרת סדרת התרגילים במערכות פנימטיות היא לאפשר לתלמיד להתנסות בהפעלת מחזורים פנימטיים בסיסיים המבוקרים ידנית, באמצעים פנימטיים ובעזרת בקר מתוכנת או סביבת תכנות אחרת.
ההתנסות תמחיש לתלמיד כיצד מבקרים פעולתו של מערך צילינדרים פנימטיים תוך שימוש בשפות תכנות (דוגמת דיאגרמת סולם) שתחבירן מבוסס עקרונות הלוגיקה, וכיצד ניתן להתגבר על "פיקוד כפול ".


ציוד מינימלי נדרש:

 • יחידת שירות.
 • שני צילינדרים דו-פעולתיים עם חישני גבול פנימטיים וחשמליים.
 • שני שסתומים 5/2 עם פיקוד פנימטי ועם פיקוד חשמלי.
 • שסתום 3/2 פנימטי.
 • שני מפסקי הפעלה חשמליים.
 • יחידת השהיה פנימטית.
 • אמצעי לפתרון פיקוד כפול (שסתום קסקדה או חותכי אות).


לשמירת דף זה כקובץ וורד או להדפסה לחצו כאן
 

 

תיאור התרגיל

ציון

תאריך

חתימה

בקרה פנימטית

 1. הפעלת בוכנה A+A- :

-          ביצוע מחזור בודד

-          ביצוע מספר רב של מחזורים

 

 

 

 1. הפעלת בוכנה תוך שימוש בפונקציה הלוגית AND :

-          תאור הפונקציה באמצעות טבלת אמת.

-          הפעלת הבוכנה בהתאם לכל אחד ממצבי הטבלה.

 

 

 

 1. הפעלת בוכנה תוך שימוש בפונקציה הלוגית OR :

-          תאור הפונקציה באמצעות טבלת אמת.

-          הפעלת הבוכנה בהתאם לכל אחד ממצבי הטבלה.

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור A+B+A-B-:

-           ביצוע מחזור בודד

-          ביצוע מספר רב של מחזורים

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור A+B+B-A-:

      -   פתרון קסקדה

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור A+A-B+B-:

       פתרון קסקדה.

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור


                -  הסבר מדוע אין פיקוד כפול.

 

 

 

 1. שילוב יחידת השהיה בתרגילים 4, 5

      או 6.

 

 

 

בקרה בעזרת בקר מתוכנת

 1. תכנון ובניית המחזור A+B+A-B-:

-          הפעלה וניתוק באמצעות

     START/STOP

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור A+B+B-A-:

     -    שמוש בקסקדת ממסרים.

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור A+A-B+B-:

    -   שמוש בחותך אות (OS)

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור

 

 

 

 1. שילוב יחידת השהיה במחזור פעולות:

-          הפעלה, השהייה וניתוק.

-          השהייה והפעלה.

-          שיטות שונות לאיפוס קוצב הזמן.

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור (A+A-)*5 כולל השהיה :

-          שמוש בהחזקה עצמית, מונה וקוצב זמן.

-          שינוי מספר המחזורים במהלך ההרצה.

 

 

 

 1. תכנון ובניית המחזור A+B+B-B+B-A-:

- מעגל פיקוד בו b0 גורם פעם אחת

  ל B+ ופעם אחרת ל A-