עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
בקרה במכונות  Links  

links

תכנית לימודים במגמת בבקרה במכונות


תהליך הבניית ידע טכנולוגי ותהליך התיכון אצל תלמידים עיוניים בעלי הישגים גבוהים הלומדים בשיטת ה"למידה באמצעות פרויקטים"


דף הקישורים של "מכניקה הנדסית"