עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
   הנחיות לקיום הבחינה
   טופס משוב
   בקשה למינוי בוחן למבחן מעקב
   נוהל בחינה – בתי ספר ייעודיים
   תוכנית לימודים
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
מכניקה הנדסית  מנהלות הבחינה  הנחיות לקיום הבחינה  

מבנה בחינות במכניקה הנדסית


לשמירת דף זה כקובץ וורד או להדפסה לחצו כאן

 

בחינות בגרות (פרוט מבנה הבחינות בהמשך):

 

סמל שאלון

יח"ל

כתה

תכנים ומבנה

838102

1

י

המבחן מורכב משני חלקים:

          א.         מכניקה הנדסית: סרטוט ידני

          ב.         מבחן בע"פ סיב"ם וגיליון אלקטרוני

838266

2

יא

המבחן מורכב משני חלקים:

א.      מבחן מעקב בכתב בנושאים:

1.      פרקי הנדסה ומדע

2.      סטטיקה

3.      חוזק חומרים

4.      פרקי מכונות

ב.      הצגת פרויקטון או תרגילי מעבדה

838202

2

יב

בחינה בכתב:

     מכניקה הנדסית: סטטיקה, חוזק פרקי מכונות

     פרקי הנדסה ומדע: מבוא לבקרה, לוגיקה ומערכות מיכון,

                                רכיבים, חיישנים ויישומים

838599

5

יב

עבודת גמר מכניקה הנדסית

 

צירופי זכאות:

1 יח"ל: 838102

3 יח"ל: 838102+838266 או 838102+838202

5 יח"ל" 838102+838266+838202 או 838509

 

 

מומלץ:  838500  5 יח"ל, מקנה בונוס 25% בהרשמה ללימודים גבוהים.

רצוי: 838300 3 יח"ל, משמש כמקצוע תרבות כללית, תנאי מינימום קבלה להמשך לימודים בעתודה טכנולוגית (י"ג י"ד).


 

פרוט מבנה בחינות הבגרות במכניקה הנדסית:

בחינה 838102  1 יח"ל  (מומלץ לבצע בכיתה י')

המבחן כולל שני חלקים:

חלק ראשון: מבחן בע"פ, סיב"ם + גיליון אלקטרוני

חלק שני: מבחן בכתב, שבע שאלות בסרטוט ידני והבנת סרטוט, על התלמיד להשיב על 5 שאלות לפי בחירתו. חובה להיבחן בבחינה בכתב ובבחינה בע"פ באותו מועד !

 

בחינה  838202  2 יח"ל  (מומלץ לבצע בכיתה י"ב)

במבחן שלושה פרקים:

פרקי הנדסה ומדע - בקרה        4 שאלות.

סטטיקה                                   3 שאלות

חוזק ופרקי מכונות                     2 שאלות

סה"כ                                       9 שאלות

יש לענות על חמש שאלות

 

בחינה  838266  2 יח"ל מומלץ לבצע בכיתה י"ב 

בחינה זו היא בחינת מעקב ובה שני חלקים:

חלק א' (40%):

בחינה בכתב, תתקיים בבוקר הבחינה, בה יידרש כל תלמיד לענות בכתב על ארבע שאלות מתוך שש שאלות מאגר. משך הבחינה שעה אחת (60 דקות) וערך כל שאלה 10 נקודות מהציון הכולל.

 


חלק ב' (60%):

חלופה 1: הגנה על פרויקטון

 

התלמידים מציגים כקבוצה בפני הבוחן פרויקטון: מערכת מקורית פועלת.

שלב

תוכן

נקוד

1

הצגת מערכת

10

2

המערכת פועלת כנדרש

10

3

המערכת מקורית

10

4

חוברת התיעוד בהיקף 15 עד 25 עמודים.

30

 

סה"כ

60

 

דוגמה / הצעה למפרט חוברת תיעוד

פרק

תוכן

1

תוכן עניינים, שמות התלמידים ושם המורה המנחה

 

2

מבוא הכולל תיאור מפורט ככל האפשר של הבעיה שהוצגה בפני התלמידים או בעיה שהם בחרו לפתור

 

3

סקר המציין יישומים בהם בעיה זו קיימת או בעיות שניתן לפתור בעזרת המערכת.

 

4

הצגת שלושה פתרונות אפשריים לבעיה. כל פתרון צריך לכלול סקיצה כללית ותיאור מילולי או מלבני (קצר) של המערכת.

 

5

תהליך בחירת הפתרון מבין השלושה. יש לפרט סיבות (בטבלה או באמצעי אחר)

 

6

תיאור הדגם שנבנה. (תהליך הבניה, שיפורים, תוכנית הבקרה).

 

 

חלופה 2: בחינת מעבדה

ביצוע תרגילי מעבדה מתוך מאגר בחינות המעבדה הכולל חמישה נושאים

  1. סטטיקה, חוזק ופרקי מכונות.
  2. פרקי הנדסה ומדע - בקרים
  3. פרקי הנדסה ומדע – רכיבים, מפעילים וחיישנים
  4. יישומים - תכן מכני
  5. יישומים - תכן ממוחשב

 

האחראי על הוראת המקצוע בבית הספר יבחר שני נושאים מהרשימה בהתאם לציוד העומד לרשותו. העדר ציוד נדרש במעבדה יפגע בהצלחת התלמידים בבחינה בע"פ (838266).

 

האחראי יכין גיליון מעקב או חוברת עבודה הכוללת את כל התרגילים לפרקי הלימוד שנבחרו. במהלך הלימודים, לאחר ביצוע מוצלח של תרגיל מסוים, יציין המורה בחוברת את תאריך ביצוע התרגיל, ציון או הערכה ויאשר בחתימתו. לפני הבחינה, יציג התלמיד לבוחן את חוברת העבודה שליוותה את לימודיו. הבוחן יבקש מהתלמיד לממש מערכות על פי גיליון זה בלבד.

הבוחן יבקש מן התלמיד לבצע תרגיל מעבדה אחד בכל אחד מהנושאים שנבחרו על ידי המרכז.

הניקוד המרבי לתרגיל אחד הוא 30 נקודות.