עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
   הנחיות לקיום הבחינה
   טופס משוב
   בקשה למינוי בוחן למבחן מעקב
   נוהל בחינה – בתי ספר ייעודיים
   תוכנית לימודים
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
מכניקה הנדסית  מנהלות הבחינה  טופס משוב  

טופס משוב לבחינה

  דוח ביצוע בחינה בעל-פה   

תאריך: ___________________

לכבוד:

מפמ"ר מער' הנדסיות ממוחשבות,  דר' ירון דופלט

שלום רב,

הנדון:  דו"ח ביצוע בחינה בע"פ

שם הבוחן:                          דוא"ל  של הבוחן                           טל נייד                               .                 

 

בתאריך __________  בחנתי  במבחן בע"פ: 

מקצוע הבחינה:________________

סמל השאלון:  _________________

התמחות:_____________

 

שם ביה"ס ___________________________ סמל ביה"ס ______________ יישוב ________________  

רכז המגמה:___________________דוא"ל של הרכז:_______________________________________

שם המורה: ___________________דוא"ל של המורה:______________________________________

 

הוראת המקצוע:

 

בקיאות התלמידים:

האם נלמד כל החומר (איזה חלק נלמד באחוזים)

 

ידע התלמידים

רמת ההוראה

 

מס' נכשלים

אמצעי עזר להוראה

 

ציון ממוצע

 

במידה ומדובר במבחן מעבדה עם מרכיב עיוני  ציין שמות נושאי הלימוד שבהם נבחנו התלמידים בכתב ובע"פ :

 

נושאים לבחינה בכתב

 

 

נושאים לתרגול במעבדה

1.

 

 

1.

 

2.

 

 

2.

 

 

המורה דיווח שלהוראת תכני שאלון זה ביה"ס מקצה ________ש"ש, מס' תלמידים נבחנים  ___________

 

הציוד המצוי בביה"ס למקצוע הבחינה:   

סוג המחשבים ___________________________________________ כמות ________________

תוכנות:          ________________________________________________________________

ציוד מעבדה: _________________________________________________________________

                    _________________________________________________________________

הערות:

                    _________________________________________________________________

                      _________________________________________________________________

 

v       לכל בחינה שמבצע הבוחן בביה"ס יש להגיש דו"ח נפרד

את הטפסים יש לשלוח מיד לאחר ביצוע הבחינה בדוא"ל לדר' ירון דופלט – yarondo@education.gov.il