עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
   הנחיות לקיום הבחינה
   טופס משוב
   בקשה למינוי בוחן למבחן מעקב
   נוהל בחינה – בתי ספר ייעודיים
   תוכנית לימודים
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
מכניקה הנדסית  מנהלות הבחינה  נוהל בחינה – בתי ספר ייעודיים  

נוהל בחינה – בתי ספר ייעודיים
דף זה אינו מוכן, עדיין, אך נשמח לענות על שאלות ייחודיות לבתי-ספר ייעודיים.

כל מרכז מגמה בבית ספר רשאי לפנות לפיקוח לצורך קבלת אישור להמרת אחד מנושאי הבחינה ב"מכניקה הנדסית" באחד מנושאי הבחינה ב "בקרה במכונות".